Nyheter

Mener nedleggelse av fødeavdelinger i distriktene gir økt press i Oslo

Leder for Jordmorforbundet reagerer sterkt på fødselshistorien til Tuva Moflag (Ap). Hun mener arbeidspresset er verst på fødeklinikkene i Oslo.

Illustrasjonsfoto

Da stortingsrepresentant Tuva Moflag skulle føde sitt første barn på Ullevål sykehus lå hun alene på et venterom til fødselen var i gang langt på vei, og endte med å få utført et hastekeisersnitt. Denne uka fortalte hun om den dramatiske opplevelsen til Dagsavisen:

«Jeg ble ikke undersøkt, ikke sjekket hvor stor åpning det var og jeg var for det meste overlatt til meg selv. Kort tid etter begynte det å gjøre ordentlig vondt og det føltes som om en fot var på vei ut. Da jeg til slutt ble undersøkt viste det seg at jeg hadde åtte centimeter åpning og siden ungen lå med beina først ble det satt i gang hastekeisersnitt», sa Moflag og karakteriserte hele opplevelsen som en stor påkjenning.

Prekær situasjon

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup er forferdet.

– Da jeg leste dette frøs jeg på ryggen. Denne situasjonen er så alvorlig at det kunne endt i tragedie. En setefødsel, vannet var gått, barnets hjertelyd ble ikke overvåket tilstrekkelig under denne høyrisikofødselen der det burde vært gynekolog og jordmor tilstede og overvåket mor og barn kontinuerlig. Det er jo bare flaks at det ikke gikk fatalt, sier Schjelderup.

###

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet

Les også:Frykter jordmorflukt fra Ahus

Dagsavisen omtalte tidligere denne uka en undersøkelse fra Den norske jordmorforening som viste at 65 prosent av deres medlemmer ved Ahus vurderer å slutte. På landsbasis var andelen 52 prosent.

En ny nasjonal undersøkelse fra november 2019 blant medlemmene av Jordmorforbundet viser alarmerende konsekvenser av for lav jordmorbemanning i Norge. Schjelderup betegner situasjonen som prekær.

– Over 90 prosent av jordmødrene svarer at de ikke klarer å følge opp kravet om én til én omsorg av kvinner som er i aktiv fødsel. Dette kan medføre risiko og at potensielt farefulle situasjoner på fødestuen ikke oppdages i tide, sier Schjelderup.

Økt press i Oslo

Også undersøkelsen til Jordmorforbundet viser at jordmormangelen har betydning for evnen til å beholde kompetente jordmødre i arbeid. Ved landets kvinneklinikker svarer over 50 prosent at redusert arbeidspress er en forutsetning for å stå i jobben frem til pensjonsalder. Og verst fatt er forholdende på de store fødeklinikkene, som Oslo.

– Sentralisering med nedleggelser av et stort antall fødeavdelinger i distriktene har ført til økt press på de største klinikkene i landet, uten at jordmor- og følgetjenesten er bygd ut tilsvarende. Jordmødre har over år varslet om for høyt arbeidspress, sier forbundslederen.

– Ifølge Helsedirektoratet sin rapport «Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner» føder kun 10 prosent av kvinnene utenfor de store fødeavdelingene. Svært strenge seleksjonskrav til fødestuer og fødeavdelinger fører også til et enda større press på landets største kvinneklinikker, sier Schjelderup.

Les også: Altfor få jordmødre i Oslo

Effektivisering framfor kvalitet

Sykehusene har de siste årene fått flere skjulte effektiviseringskrav. Sammen med svak sykehusøkonomi får dette konsekvenser. Jordmorforbundet understreker at også kvalitetskravene til kvinneklinikkene må implementeres.

– Økningen i innsatsstyrt finansiering slår spesielt uheldig ut innen fødselsomsorgen. Vi ser eksempler på at jordmødre sies opp på tross av økning i antall fødsler fordi de fleste fødsler skjer uten komplikasjoner, men disse er det lavest inntjening på. For å opprettholde en trygg og forsvarlig fødselsomsorg er det derfor viktig at utviklingen også styres av konkret dokumentasjon på at kvalitetskravene i «Et trygt fødetilbud» med følgetjeneste av jordmor på plass og statistikk fra Medisinsk Fødselsregister om en-til-en omsorg av jordmor til kvinner som føder, faktisk følges opp, sier Schjelderup.

Fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse

•    94 prosent av jordmødrene sier de har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
•    Over 55 prosent av jordmødrene oppgir at det hender at de ikke overvåker kvinnen tilstrekkelig under fødselen, og 40 prosent oppgir at det hender de ikke overvåker barnet tilstrekkelig.
•    80 prosent sier de ikke har tilstrekkelig med tid til å sjekke prosedyrer.
•    18 prosent sier de har ansvar for flere enn 9 barselkvinner og deres nyfødte, over 18 pasienter samtidig.
•    Over 70 prosent svarer at bemanningen ikke tilpasses sesongvariasjoner.
•    30 prosent av jordmødrene oppgir at de må avvise og videresende kvinner i aktiv fødsel på grunn av kapasitetsutfordringer.
•    En av fem jordmødre i spesialisthelsetjenesten har redusert sin stilling som følge av arbeidspress på jobb. En av fire av jordmødrene som jobber ved kvinneklinikkene har redusert stillingen sin som følge av for stort arbeidspress på jobb.
•    Over 60 prosent av jordmødrene ved landets kvinneklinikker har vurdert å slutte som følge av stort arbeidspress.  
Ved landets kvinneklinikker svarer over 50% at redusert arbeidspress er en forutsetning for å stå i jobben frem til pensjonsalder.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!