Nyheter

Han ble offer for «gjengs leie»

For funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriguez (42) ble livet med ett mye vanskeligere, da kommunen skrudde opp husleia fra 5.500 kroner til nesten 12.000.

42-åringen har cerebral parese og er avhengig av hjelp til det meste. De siste 18 årene har han bodd i en toroms leilighet i et bofellesskap på Tåsen i Oslo.

Les også: Nav-sjefen beklager at flere hundre mistet inntekten uten vedtak

Kontroll på økonomien

– Jeg har greid meg godt på trygden på 20.000 utbetalt i måneden. Da har jeg hatt penger til å kunne gå på kino og teater, eller reise på en tur, sier Kristoffer Væhle Rodriguez til Dagsavisen.

– Men nå som leia er doblet, blir det ikke mye igjen når faste utgifter som strøm, mat, internett og telefon er betalt, sier han stille.

Han er oppgitt over husleieøkningen.

Les også: Skoleeventyret som ble et mareritt: – Det er jo fullt av rotter der inne (DA+)

– Jeg kan ikke skjønne at de har lov til det. Jeg har noen oppsparte midler, men de vil gå fort nå. Jeg har ikke tenkt så mye på hvor jeg kan spare. Men det vil nok bli på fritidsaktiviteter og ferier, sier han.

Moren til Kristoffer, Randi Væhle, har engasjert seg i saken, og har to ganger sammen med sønnen klagd til bydelen, som i sin tur har sendt det videre til byrådet.

– Men vi har ennå ikke fått svar, sier hun.

Saken fortsetter under bildet

###

Kristoffer Væhle Rodriguez fortviler over husleieøkningen. Foto: Frøydis Falch Urbye

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Sånn kan vi ikke ha det

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) har engasjert seg i saken.

– Bystyret tok like før jul et grep ved å vedta at gjengs leie, husleienivå og bostøtte skal evalueres. For sånn kan vi ikke ha det, sier han til Dagsavisen.

I fjor høst fikk Kristoffer et brev fra bydelen hvor de fortalte at de ville forlange gjengs leie fra nyttår. Brevet var vanskelig å forstå, og Kristoffer satte seg i rullestolen og dro ned på jobben til moren, som er i nærheten av der han bor.

– Han var veldig fortvilet. Kristoffer trenger hjelp til alt, men han styrer sin egen økonomi, sier moren.

Les også: Unge Høyre-leder med brannfakkel: Også Høyre må akseptere økt skatt

Må flytte

– I brevet sto det også at om han ikke greide dette økonomisk, kunne han søke om bostøtte eller søke om sosialhjelp. Dette er horribel behandling av en svak gruppe, sier hun, og kan fortelle om flere i sønnens bofellesskap som allerede har måttet søke om sosialhjelp.

– De som må ha hjelp må som regel bare godta det de får. Vi har sett på muligheten for å kjøpe leilighet til ham, men det er nærmest umulig å finne en leilighet som er tilrettelagt for ham, sier Randi Væhle.

For to år siden mistet også Kristoffer bostøtten han hadde fått av kommunen.

– I tre måneder var han med på en oppsetning på Nationaltheatret. Denne jobben var et stort løft for Kristoffer, og han fikk litt lønn for dette. Som «takk» svarte kommunen med å ta fra ham bostøtten. Han blir straffet for tiltak som er med på å gjøre hverdagen hans lettere, sier Randi Væhle stille.

Nå må de igjen søke om bostøtte.

– Men bostøtten reflekterer ikke økningen i husleia. Den er rundt 2.000 i måneden, uavhengig av hvor stor husleia er, sier hun.

Hun har snakket med bydelen om problemet.

– De sier bare at de forstår situasjonen, og at de synes det er bra vi reagerer. Men det er lite de kan gjøre. Det er bystyret som er synderen. De har vedtatt noe som de ikke aner hvordan påvirker svake grupper, sier hun.

Hun er bekymret for sønnen, og hva dette vil ha å si for hverdagen hans.

– Selv er han bekymret for om han i det hele tatt har råd til de daglige utgiftene, og han har begynt å tenke på hvor han kan spare, sier moren.

Medhjelper

Kristoffer liker å gå på kino og konserter. Det får han neppe råd til nå.

– Han må alltid ha med seg en medhjelper, og må da ofte kjøpe to billetter i stedet for en. En TT-tur koster 55 kroner hver gang. En trikkebillett 36 kroner.

– Dette er med på å begrense hverdagen for denne gruppen. Nå får han ikke råd til annet enn å sitte hjemme, noe som vil føre til redusert deltakelse og lavere livskvalitet, sier Randi Væhle.

Les også: Advokat om strengere Nav-regler: – Det regjeringen har gjort er helt hårreisende

– Følger det som er vedtatt

Nordre Aker Bydelsutvalg behandlet kommunale bostøtteordninger i et møte i november i fjor, og fattet blant annet dette:

«Bydel Nordre Aker mener det er svært uheldig og lite verdig dersom mennesker med nedsatt funksjonsevne, med særskilte behov for bolig blir avhengig av økonomisk sosialhjelp».

I høringsuttalelsen som ble vedtatt ber Bydelsutvalget samtidig om at det vurderes unntak for husleietak for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Dagsavisen var i kontakt med Bydel Nordre Aker mandag, og bydelsdirektør Øyvind Henriksen sa dette:

– Vi følger det som er vedtatt vedrørende gjengs leie, og alle dette får konsekvenser for er varslet. Det er også avholdt møter vedrørende dette. I høringsuttalelsen ser vi klart at dette får store konsekvenser for enkelte beboere og har stor forståelse for at dette påvirker deres hverdag.

oppgitt: Kristoffers mor Randi Væhle er oppgitt over kommunens behandling av svake grupper i samfunnet.FOTO: TOM VESTRENG

Kristoffers mor Randi Væhle er oppgitt over kommunens behandling av svake grupper i samfunnet. Foto: Tom Vestreng

Gjengs leie

* Husleien for å leie en kommunal bolig blir fastsatt til gjengs leie og støtte til boutgifter gis gjennom bostøtte.

* Prinsippet om gjengs leie ble innført i Oslo tidlig på 2000-tallet.

* Men et verbalforslag fra 2006  regulerte en subsidiert leie for enkelte boligtyper. «Husleien i kommunale trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke fyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte til leietakere i kommunale boliger.»

* Verbalvedtaket ble opphevet av et enstemmig bystyret i tilleggsinnstillingen ved behandlingen av budsjett 2016, slik at prinsippet om at husleie kommunale boliger fastsettes til gjengs leie også omfatter tidligere subsidierte boliger.

* Med gjengs leie menes det som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område, med andre ord en slags gjennomsnittsleie eller et gjennomsnitt av leieprisen i alle løpende leieforhold av tilsvarende boenheter.

Kilde: Oslo kommune

Nyeste fra Dagsavisen.no: