Nyheter

«Håndhilsnings-Josef» tapte mot skolen, vant over NAV

Mens skolen hadde rett til å ikke la Josef fortsette som vikar, diskriminerte NAV ham ved å nekte ham tjenester. - Utrolig, sier leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) Akhenaton Oddvar De Leon.

Saken oppdateres.

Bakgrunn: Håndhilser ikke på kvinner – mistet jobben

I sommer skrev Dagsavisen om «Josef», som ønsker å være anonym, som ikke fikk fortsette i vikariatet han hadde på Ekeberg skole. Årsaken til avskjedigelsen var, ifølge skolen, at han ikke håndhilste på kvinnelige kolleger. Da han sluttet i jobben og henvendte seg til NAV fikk han redusert stønad fordi fordi han hadde «takket nei til videre arbeid». Selv mente Josef at Ekeberg skole ønsket å bli kvitt for å slippe å rydde opp i problemene med rasistiske elever som plaget ham.

Diskrimineringsnemda har nå konkludert at skolen hadde rett til å ikke fortsette ansettelsesforholdet til den muslimske mannen, men at NAV har diskriminert ham. Ordvalget til saksbehandler, som blant annet forteller ham at NAVs ytelser kommer fra inntekter fra både griseproduksjon og alkoholsalg, for så å sette spørsmålstegn til hvorfor det er greit for ham å motta disse ytelsene, er diskriminerende, skriver nemda.

Skolen på sin side var klar over at den muslimske mannen ikke håndhilste på kvinner da de ansatte ham i april i fjor, men ønsket likevel å gi ham arbeidserfaring.

– Vi sa hele tiden at det var et problem, vi sa aldri at vi aksepterte det. Vi var likevel åpne for inkludering og ville gi ham en mulighet, sa tidligere rektor ved Ekeberg barneskole, Bente Alfheim, til Dagsavisen i august.

Skoleledelsen skal etter hvert ha mottatt flere klager fra kvinnelige lærerkolleger som følte seg krenket over at mannen ikke ville ta dem i hånden.

Saksøker fikk medhold i at NAV hadde nektet ham tjenester, men nemnda anser skolen i den situasjon at skolen hadde sakelig grunnlag.

Nemndas avgjørelse ble offentliggjort mandag.

– Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen til NTB.

– Utrolig, sier leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) Akhenaton Oddvar De Leon.

– Jeg er overrasket over at vi ikke fikk medhold overfor skolen, sier han.

I en sms til Dagsavisen skriver Josef at han ikke ønsker uttale seg før han har fått tid til å fordøye avgjørelsen.

Mer fra Dagsavisen