Nyheter

Felles front for Ullevål og Aker – mot Gaustad

Oslopolitikere samstemte: «Stans utbyggingen av Gaustad, bevar Ullevål og gjenopprett Aker som lokalsykehus».

Helseminister Bent Høie (H) har bestemt at det skal bygges et nytt gigantsykehus på Gaustad, og at Ullevål sykehus skal legges ned. Samtidig skal Aker sykehus skal bli gjenoppstå som lokalsykehus for flere bydeler i Groruddalen.

I forrige uke sendte Helse Sør-Øst ut en pressemelding hvor planene for ny sykehusstruktur i Oslo-området nok en gang ble skissert. Helseforetaket går inn for å bygge et nytt, stort akuttsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila. Ullevål sykehus har ingen plass i denne planen.

Kommentar: Eriksteins sykehusdrøm kan bli et mareritt (Bente Rognan Gravklev)

Demonstrasjon

I forkant av høringen om fremtidig sykehusstruktur i Oslo, som Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre arrangerte tirsdag, var det en demonstrasjon i regi av Helsepartiet, Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus utenfor Rådhuset. En rekke sentrale bystyrepolitikere holdt appell.

Og de stort sett samstemte, uansett partitilhørighet: «Stans utbyggingen av Gaustad, bevar Ullevål og gjenopprett Aker som lokalsykehus».

– Er dette en demonstrasjon og høring for døve ører, siden både helseministeren og styreleder for OUS (Oslo universitetssykehus, journ.anm) Bjørn Erikstein allerede har bestemt seg?

– Vi mener at det ikke er bortkastet. Oslo kommune er en høringsinstans, og vi har ennå ikke gitt vår uttalelse til Helse Sørøst. Fristen der er 1. november. Derfor er det viktig å komme sammen og diskutere dette, sier Frps helsepolitiske talsperson og initiativtaker til høringen, Aina Stenersen til Dagsavisen. Etter demonstrasjonen var det en høring om sykehusstrukturen i Oslo på Rådhuset,

–  Målet med høringen fra Frps del er å få bedre utredninger med Ullevål opp mot Gaustad. Jeg vil prioritere å bygge Aker lokalsykehus, og kritiserer også ledelsen i Helse- Sør Øst og OUS, for mangelfulle planer for sykehusene i Oslo. Jeg registrerer at byråden til Ap endelig har kommet på banen i debatten, sier hun.

Aina Stenersen har levert inn et alternativt forslag til planene, som vil redde sykehuset. Det skal behandles i bystyret 24. oktober.

Det er knyttet stor økonomisk risiko til planene samtidig som de innebærer en helsemessig risiko for Oslos innbyggere. Fagfolk advarer mot en oppsplitting av fagmiljøer og helsefaglige konsekvenser av å legge ned Ullevål som er Norges største og viktigste akuttsykehus, heter det blant annet i forslaget fra Stenersen.

Kommentar: Nei, bystyret redder ikke Ullevål sykehus (Aslak Borgersrud)

Les også: Oslo universitetssykehus avviser at byggingen av Aker sykehus skal utsettes: Planen er å starte byggingen samtidig med Gaustad

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Vanvittig

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har gjentatte ganger stilt spørsmål ved den planlagte utbyggingen av Oslo-sykehusene, både i bystyret og ikke minst til Bent Høie på Stortinget, senest i april i år.

– Det var et vanvittig vedtak å nedlegge Aker sykehus for noen år siden. Planen om å bygge et gigantsykehus på Gaustad skal vi stanse sammen, sa Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes under markeringen.

Oslo Aps leder Frode Jacobsen sa ingenting om nedleggelse av Ullevål, men var opptatt av Aker sykehus som lokalsykehus, og trakk dette fram i sin appell.

– Når det sås tvil om planene vi nå ser, har Oslo Frp til min store overraskelse forsøkt å legge skylden på byrådet for dagens situasjon. Sannheten er at det er regjeringen og helseministeren som har ansvaret. Det er dit demonstrasjonstoget må gå. En regjering og et departement som styres av Frp og Høyre. Til Høyres Bent Høie og Frps Åse Michaelsen i Helsedepartementet, sa han.

– Ap har i en årrekke ropt høyt og tydelig at behandlingskapasiteten må økes og at Aker må bygges opp som lokalsykehus. Da må vi ikke trenere Aker, vi må stå sammen om at det skal bli sykehussenger og operasjonssaler der, sa Ap-lederen.

Mer fra Dagsavisen