Nyheter

Avviser forsinkelser for nye Oslo-sykehus

Oslo universitetssykehus (OUS) avviser at byggingen av Aker sykehus skal utsettes, og sier at planen er å starte byggingen samtidig med Gaustad sykehus.

Planen har vært å bygge de to sykehusene etappevis med byggestart i 2021, samtidig som Ullevål sykehus gradvis skal avvikles og legges ned.

Torsdag skrev NRK at OUS har vurdert å utsette enten Gaustad eller Aker, og at Aker var mest aktuelt.

– Det har hele tiden vært lagt til grunn at utbyggingen på Gaustad og Aker skal skje parallelt. I sitt forrige møte ba styret om at det blir gjennomført «risikovurdering for drift i henhold til flytteplaner i første etappe på Aker og Gaustad, inkludert risiko ved en eventuell faseforskyvning i utbygging på Aker og Gaustad». Disse risikovurderingene er nå gjennomført og legges fram for styret 5. september, opplyser OUS.

Les også: Slik blir sykehustilbudet i Oslo

Risikovurderingene for eventuell faseforskyving omhandler alternativer der enten Aker eller Gaustad bygges ut først.

– Risikovurderingene som nå legges fram viser at begge disse alternativene har stor risiko, både når det gjelder pasientbehandling, arbeidsmiljø, forskning og driftsøkonomi. OUS står derfor fast ved at det bør bygges samtidig på Aker og Gaustad, for å kunne erstatte gamle bygg, samle funksjoner og sikre tilstrekkelig kapasitet. Det ligger ikke an til forsinkelser i prosjektet, opplyser OUS. (NTB)

Debatt: Redd Ullevål universitetssykehus!

Mer fra Dagsavisen