Nyheter

Stovner-rektor ber om akutt hjelp

Rektor på Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, kan ikke lenger tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

Bilde 1 av 3

Det kommer fram i en e-post Stovner-rektor Terje Wold nylig har sendt til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune.

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, medgir Wold overfor Dagsavisen.

Siden årets skolestart har mye av tida hans gått med til å håndtere helt andre ting enn faglig utviklingsarbeid.

Onsdag sist uke var det nok en slåsskamp mellom to elever som utartet før politiet kom til stedet med tre politipatruljer ved 15.00-tida. Ifølge politiet ble en av elevene tatt med til legevakta for en nærmere legesjekk.

Bare noen dager før, fredag 15. september, ble en elev på byggfag truet av en annen elev med øks og brekkjern.

Da hendelsen ble fortalt under et hasteinnkalt allmøte for ansatte på skolen sist uke, tok flere av de tilstedeværende til tårene. Ifølge rektor var hendelsen svært skremmende for læreren som hadde ansvar for undervisningen da opptrinnet skjedde.

Læreren, som opplevde situasjonen som truende, valgte av hensyn til de andre elevenes sikkerhet, å sende disse hjem umiddelbart.

Fredag forrige uke så rektor Terje Wold behov for å oppsummere situasjonen ved skolen i en felles e-post til skolens ansatte.

Les også: Elev tatt med strømpistol

Løpende orientert

I e-posten, som Dagsavisen har fått tilgang til, beskriver rektor situasjonen slik:

«Utviklingen på skolen etter den første rolige skolestarten har vært svært negativ. Slåsskamper og uro har skapt et stadig dårligere arbeids- og læringsmiljø for ansatte og elever. Til tross for fantastisk innsats fra dere alle har ikke tingene blitt bedre.»

Rektor Terje Wold bekrefter at skoleadministrasjonen i kommunen er blitt holdt løpende orientert om alvorlige hendelser. Onsdag forrige uke vurderte han likevel situasjonen som så prekær at han skriftlig så seg nødt til å be etaten om å iverksette strakstiltak.

I e-posten til de ansatte gjengir rektor det han har informert etaten om:

«Jeg skrev at jeg, slik situasjonen var nå, ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Jeg ba om hjelp fra Utdanningsetaten for å finne løsninger både på kort og på lang sikt.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Alvorlig og uholdbart

– Jeg opplevde rett og slett at dersom ikke noe ble gjort raskt, kunne situasjonen ved skolen komme ut av kontroll. Dette er bakgrunnen for at jeg så tydelig har bedt om hjelp, bekrefter rektor Terje Wold.

Torsdag ettermiddag ble det arrangert et tverrfaglig krisemøte i utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune, med blant andre assisterende skoledirektør Dag Hovdhaugen, politi, PPT, hovedverneombud og læringsmiljøteam til stede.

I møtet gjorde skolens ledelse rede for hendelsene etter skolestart med både slåsskamper, generell uro, manglende respekt og en generelt aggressiv og spent stemning.

Det ble i klartekst poengtert at situasjonen var alvorlig, uholdbar og ikke av forbigående art: «Vi sa at den påførte alle ansatte en stor merbelastning både tidsmessig, mentalt og følelsesmessig. I tillegg var det flere ansatte som følte bekymring for egen sikkerhet i enkelte situasjoner.» heter det i rektors oppsummering til de ansatte.

Flere tiltak på kort sikt ble diskutert. Noen peker seg ut:

* Økt voksentetthet i fellesarealer og klasserom.

* Fysiske tiltak, med mulighet for å begrense antall åpne inn- og utganger på skolen.

* Administrative ressurser for å avlaste øvrig personale med oppfølging av uønskede hendelser.

Debrif og oppfølging av ansatte som er utsatt for, eller involvert i, konkrete hendelser.

I går ettermiddag arrangerte skolen nok et allmøte der ansatte blant annet skulle si sin mening om behov og tiltak.

Les også: Forfatter fulgte politiet på Stovner i ett år – fant ingen «svenske tilstander»

På etterskudd

Rektor Terje Wold forteller at skolen per nå har seks miljøarbeidere, tre av dem ekstra innleid over skolens eget budsjett.

– Ordningen vil bli videreført inntil videre. Hvilke andre ressurser skolen er best tjent med, må vi diskutere i lærerkollegiet, forklarer Wold.

Når Dagsavisen kommer på besøk, treffer vi en travel rektor inneklemt mellom to møter. På direkte spørsmål innrømmer han at situasjonen er spesiell:

* Innrapportering av volds- og trusselhendelser i kommunens eget rapporteringssystem er ikke à jour.

* Det samme gjelder risikovurdering av enkeltelever i samarbeid med lærerne.

* Heller ikke alle lærerne som har opplevd uønskede hendelser har fått tilbud om debrif.

– Jeg har bestilt støtte fra bedriftshelsetjenesten til debrif. Når det gjelder innrapportering trenger vi administrativ forsterkning til å ta seg av dette, sier rektor Terje Wold.

– Hva er forklaringen på at skolen har kommet i en slik situasjon?

– Vi vet ikke årsaken direkte, men ser at flertallet av hendelsene har sitt utspring på VG1, altså nye elever dette skoleåret. Det skjer på flere utdanningsprogrammer. Ingen utmerker seg spesielt, sier Wold.

Han forteller at samtaler med politiet antyder at det også kan dreier seg om territorielle konflikter mellom grupper av ungdommer.

Det er en forklaring elever også er kjent med.

Under besøket på Stovner treffer vi to elever. Den ene går påbygging med yrkesfag, den andre studiespesialisering.

– Jeg så en av slåsskampene rett etter skolestart. Det ble snakket om at det var Haugenstua mot Stovner. Det var skikkelig skremmende, men det går bedre nå. Miljøarbeiderne på skolen er til stede og snakker mye med elevene på en veldig bra måte – sånn at ingen trenger å føle seg som et dårlig menneske selv om de har gjort noe galt, forteller eleven, som ikke ønsker navnet sitt på trykk i avisen.

Les også: Bruker 15 millioner på åtte skoler som sliter

Ufortjent dårlig rykte

Hamna Majeed (18) går studiespesialisering sisteåret. Hun synes skolen har fått et ufortjent dårlig rykte:

– Jeg har lyst til å bli lege. Da jeg sa jeg skulle gå på Stovner, ble folk overrasket; Stovner liksom! Jeg har gått her i tre år, og aldri før opplevd den uroen vi har hatt nå.

– Vi har merket at det er flere episoder på skolen i år, men jeg har aldri følt meg redd eller truet, sier Hamna Majeed, som gir følgende råd på veien for å løse skolens problemer:

– Jeg tror foreldrene skulle vært mye mer involvert. Selv om du er 17 eller 18 år, er du ikke voksen som individ. Både skolen og elevene trenger foreldrenes engasjement, mener Hamna Majeed.

Eleven som går påbygg forteller at bråket etter årets skolestart gjorde at hun vurderte å slutte, men er blitt beroliget:

– Avdelingslederen hos oss har kommet inn og informert, snakket med oss. Det gjør at jeg skjønner at de tar dette på alvor og føler meg mer trygg, sier hun.

Les også: – Risikoelever skal kartlegges

Mer fra Dagsavisen