Nyheter

Kampen om Groruddalen

Jan Bøhler har lenge vært Groruddalens ubestridte forsvarer. Men nå har en utfordrer flytta til Veitvet.

OSLO ØST: Om Groruddalen var en by, ville den med sine rundt 140.000 innbyggere vært Norges fjerde største.

Dalstrøket nordøst i Oslo er tradisjonelt politisk rødt, det har en stor innvandrerbefolkning og høy arbeidsledighet. Alle er enige om at området må løftes. Men hvordan?

Jan Bøhler har med sine rocka hjemmesnekra sanger om Groruddalen vært den politikeren som tydeligst har representert dalen i rikspolitikken. Men siden sist stortingsvalg har SVs nokså ferske stjerne Kari Elisabeth Kaski, opprinnelig fra Kirkenes, gjort groruddøl av seg. Med ambisjon om å representere Groruddalen bedre enn Jan Bøhler noensinne har gjort.

Derfor bestemte vi oss for å finne ut hvem som har størst ambisjoner for vår elskede, møkkete dal.

Les også: Disse fem kjemper om dem siste plassen på Stortingets oslobenk

Jan Bøhler (65), stortingskandidat for Ap. Bor på Furuset i Groruddalen.  


OSLOGUTT: Jan Bøhler er oppvokst på Kalbakken og bor nå på Furuset. Her er han ute og trener et sted i Groruddalen. Foto: Fredrik Bjerknes

Tre stikkord for din Groruddalen-politikk?

– Bekjempe sosiale forskjeller ved å forebygge at unge faller utenfor. Ruste opp nærmiljøene med ti nye års groruddalssatsing, og sørge for trygghet mot kriminalitet.

Hva er din viktigste Groruddalen-kampsak?

– Bedre tiltak for unge som faller utenfor skole og jobb. I noen delbydeler er det 40–45 % som slutter i videregående. De står i fare for aldri å komme inn i arbeidslivet, og vi risikerer å få stadig flere fattige i framtida.

Er Groruddalssatsingen en suksess så langt?

– Ja, der hvor det er satt inn områdeløft har den gitt en stor forbedring av trivsel og tilhørighet i nærmiljøene. Gratis kjernetid har gitt barn likere muligheter til å lære norsk og lykkes i utdanning og samfunn.

Hva vil du gjøre for unge som sliter i Groruddalen?

– Jeg har brukt mye tid på å besøke skoler, oppsøkende tjenester, politi og fritidsklubber for å få råd, og vil særlig gå inn for: 1) Intensiv opplæring opptil ett år, for dem som går ut av ungdomsskolen med for dårlige kunnskaper. 2) Oppfølging fra dag én av dem som er i ferd med å droppe ut av skolen. 3) Gjeninnføre tiltakspenger, for at unge som faller fra ikke skal gå passive.

Er det problemer med svenske tilstander i Groruddalen?

– For oss som bor her blir det blir helt feil å snakke om «svenske tilstander». Men det betyr ikke at vi ikke må ta bedre tak i kriminelle gjenger og nettverk som særlig slår seg opp på kynisk narkotikasalg til barn og unge, og skaper utrygghet i nærmiljøene.

Hva vil du gjøre for å få til sosial utjevning allerede i ung alder?

– Gjeninnføre gratis kjernetid. I noen områder har bare 20 til 30 prosent gått i aktivitetsskole, fordi det er for dyrt. Og vi vil ha nye tiltak for at alle barn skal kunne delta i idrett, uten å bli hindret av høye kostnader.

Oslo kan ha over 800.000 innbyggere i 2030, hvorav mange vil bosette seg i Groruddalen. Hvordan skal disse menneskene skal bo?

– Vi ønsker mer variert bebyggelse, rekkehus og småhus. Det vil føre til at flere med høyere utdanning og inntekter vil bli boende eller flytte hit. Slike mindre boliger kan bygges mange steder i dalen.

Hva er det viktigste tiltaket rettet mot levekår?

– Hele innsatsen i Groruddalen handler om utjevning av levekår. Det blir feil å trekke fram ett enkeltstående tiltak. Jeg vil likevel framheve det å få flere kompetanse-arbeidsplasser som Politihøyskolen hit, lokk over E6, og stoppe omfattende hyblifisering av bomiljøene som bolighaier er i gang med.

Hvor bommer din duellant?

– SV har lenge vært vår næreste samarbeidspartner i arbeidet for Groruddalen. Jeg håper vi skal gjenoppta samarbeidet i en ny rødgrønn regjering etter valget. Så jeg synes dette er et misforstått spørsmål å rette til de næreste allierte i arbeidet for dalen vår.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kari Elisabeth Kaski (30), stortingskandidat for SV. Bor på Veitvet i Groruddalen.  

TILFLYTTER: Kari Elisabeth Kaski hjemme på Veitvet i Groruddalen. Hun tror folk i Groruddalen er lei av å i et politisk spill fra høyresiden.

TILFLYTTER: Kari Elisabeth Kaski hjemme på Veitvet i Groruddalen. Hun tror folk i Groruddalen er lei av å bli brukt som eksempel i et politisk spill fra høyresiden. Foto: Akers Avis Groruddalen

Tre stikkord for din Groruddalen-politikk:

Barn. Gratis kjernetid i aktivitetsskole og barnehage.
Miljø. Nei til nye store motorveier og ja til kollektivtrafikk som reduserer forurensning og støy.
Områdeløft. Vi vil videreføre Grorudsatsingen.

Hva er din viktigste Groruddalen-kampsak?

– At Groruddalen blir høyere prioritert på den politisk dagsordenen. Det er symptomatisk at Groruddalen bare får oppmerksomhet når en bil brenner, de andre 364 dagene blir Grorud oversett.

Er Groruddalssatsingen en suksess så langt?

– Ja! Grorud er et fantastisk sted å bo og satsinga har vært en stor suksess. Områdeløftene har vært vellykket.

Hva vil du gjøre for unge som sliter i Groruddalen?

– Prioritere å bygge ut fritidsklubber, idrettsanlegg og kulturhus så de unge har steder å være om kveldene. Det er særlig viktig i områder med barnefattigdom hvor folk kanskje ikke har plass til å ha venner hjemme eller råd til dyre fritidsaktiviteter. Det andre er å innføre ungdomsgaranti rettet mot unge utenfor jobb. Vi vil garantere at de får tilbud om utdanning eller jobb i løpet av 3 måneder.

Er det problemer med svenske tilstander i Groruddalen?

– Nei. Jeg mener vi er utrolig langt unna såkalte svenske tilstander. Jeg tror også folk i Grorud er lei av å bli brukt som eksempel i et politisk spill fra høyresiden.

Hva vil du gjøre for å få til sosial utjevning allerede i ung alder?

– Vi prioriterer gratis halvdagsplass i barnehage og gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Da ser vi at deltakelsen øker. Det sikrer at barn får delta og møtes på tvers av hvem foreldrene deres er, og gjør området mer interessant å bli boende i for barnefamilier.

Oslo kan ha over 800.000 innbyggere i 2030, hvorav mange vil bosette seg i Groruddalen. Hvordan skal disse menneskene skal bo?

– De skal bo variert. Man må ha ulike typer boliger, for folk i ulike livsfaser, på samme sted. Vi vil ta mer politisk styring over boligmarkedet for å sikre at det ikke bare bygges for de rikeste. Vi kan fortette noe mer i Groruddalen, men framover må det bygges mer på vestkanten hvor det ikke er like fortettet.

Hva er det viktigste tiltaket rettet mot levekår?

– Vi vil ha omfordeling og gi folk mer å rutte med, særlig barnefamilier. Det er det viktigste tiltaket mot barnefattigdom. Det andre er områdeløft; Å ruste opp fysiske arealer har mye å si for at det er godt å bo der.

Hvor bommer din duellant?

– Jan Bøhler har vært viktig for å synliggjøre Grorud i mange år. Det skal han ha honnør for. Jeg er nok i en annen fase, siden jeg nylig etablerte med her. Så jeg ser kanskje andre problemer og er opptatt av andre ting, uten at det er til forkleinelse for ham. På overordnet nivå ser vi derimot at SV er villige til å legge mer penger i potten og prioritere løftet mer enn Ap.

Les også: Nå vil regjeringen gi nye penger til Oslo sør. Men de vil ikke si hvor mye.

Og: Oslo Ap: – Hva er dette for noe?

Mer fra Dagsavisen