Nyheter

Ønsker lokk over skytebanen

SVs stortingskandidater i Oslo og Akershus vil ha lokk over politiets skytebane på Taraldrud.

OMSTRIDT: Prospektperspektiv over beredskapsområdet på Taraldrud helt nord i Ski kommune, tett inntil Oppegård og Oslo. Arkitektfirmaet opplyser at det finnes ferskere prospekter, men at disse ikke er helt klare. FOTO: NORDIC – OFFICE OF ARCHITECTURE OG COWI

For 2.000 barn og unge vil skuddsalver bli en del av hverdagen når politiets beredskapssenter på Taraldrud står klar.

Bakgrunn: Skuddstøy vil ramme 2.000 barn

– Barn skal ikke høre skyting i skolegården og i barnehagen, sier Nicholas Wilkinson, SVs 1.-kandidat i Akershus som selv bor i det berørte områder

– Når kommunelegen sier barn ikke lengre kan sove ute, og kommunens støykrav viser skoler og barnehager innenfor gul, plagsom, sone, er det klart at støyen må dempes, mener Wilkinson.

– Vi vil jobbe for å legge lokk over skytebanene. Med tak kan de skyte døgnet rundt, får mer treningstid, og sprinkleranlegg kan anlegges for å simulere regn, sier SVs 1.-kandidat i Oslo, Kari Kaski.