Nyheter

Ønsker lokk over skytebanen

SVs stortingskandidater i Oslo og Akershus vil ha lokk over politiets skytebane på Taraldrud.

For 2.000 barn og unge vil skuddsalver bli en del av hverdagen når politiets beredskapssenter på Taraldrud står klar.

Bakgrunn: Skuddstøy vil ramme 2.000 barn

– Barn skal ikke høre skyting i skolegården og i barnehagen, sier Nicholas Wilkinson, SVs 1.-kandidat i Akershus som selv bor i det berørte områder

– Når kommunelegen sier barn ikke lengre kan sove ute, og kommunens støykrav viser skoler og barnehager innenfor gul, plagsom, sone, er det klart at støyen må dempes, mener Wilkinson.

– Vi vil jobbe for å legge lokk over skytebanene. Med tak kan de skyte døgnet rundt, får mer treningstid, og sprinkleranlegg kan anlegges for å simulere regn, sier SVs 1.-kandidat i Oslo, Kari Kaski.

Nyeste fra Dagsavisen.no: