Nyheter

Kommunal barnehage-boom i Oslo

Eiendomsskatten finaniserer kommunale barnehager i Oslo. Det neste året bygges det 25 nye barnehager.

Bilde 1 av 2

Byrådet har en ambisjon om at Oslo skal få full barnehagedekning. Det betyr at alle ettåringer skal få plass når foreldre og foresatte ønsker det. Nå er satsingen i gang mot målet om 3.000 nye barnehageplasser fram til 2019, noe som vil gjøre at Oslo går fra bunnivå i barnehagedekning i landet til over landsgjennomsnittet. Det forrige byrådet hadde forbud mot å bygge kommunale barnehager.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, var Oslo fylket i landet med dårligst barnehagedekning, på 86,5 prosent. I enkelte bydeler var dekningen nede i 60–70 prosent før fjoråret. Altså sto 30 til 40 prosent av barna utenfor barnehagen.

Les også: Private barnehager må betale tilbake to millioner kroner

5.500 uten plass

– Vi ser på barnehage som en del av et 18-årig utdanningsløp. Når vi vet at ett av fire barn i første klasse får vedtak om særskilt norskopplæring, viser dette viktigheten av barnehage. Det er derfor vi gikk til valg på at flere skal få muligheten til å gå i barnehage, sier byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl (Ap).

Det er 5.500 barn som ikke har søkt om plass i barnehage, mens det bygges 3.000 nye plasser.

– Målet vårt er å kunne gi alle barn en barnehageplass etter at de har fylt ett år, sier Tellevik Dahl som påpeker at plass til dem som søker er viktig, men vel så viktig er det at flere søker.

Det er den omstridte eiendomsskatten som bidrar til de nye barnehageplassene. Det er satt av penger til rekruttering. De bydelene med lavest dekning har fått midler.

– Vi bygger ikke bare kapasitet, men også kompetanse, sier byråden.

Det er inngått en bemanningsavtale om 50 prosent barnehagelærere og 25 barne- og ungdomsarbeidere.

– Hadde dette gått uten eiendomsskatt?

– Det hadde ikke gått uten. Det er derfor vi tok det tøffe valget om økt skatt ved forrige valg, sier Tellevik Dahl.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Færre private

I satsingen vil omtrent en av tre barnehager være private. I Oslo var det seks av ti under forrige byråd.

Hos Private Barnehagers Landsforbund (PBL) rister de på hodet over en reduksjon av private barnehager. Oslo har allerede en lavere andel private aktører enn andre store byer og kommuner. I Bergen går for eksempel sju av ti barn i private barnehager.

– Vi registrerer at Oslo skiller seg ut fra resten av landet. Særlig når vi vet at private barnehager koster mindre for kommunen, gir gode barnehager med god kvalitet og gir mer velferd for skattepengene, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Les også: Ulik skatt for Oslos barnehager

Rette opp

Det vil fortsatt være private aktører i Oslo.

– Vi som byråd har også godkjent nye private barnehager. Men vi forsøker å rette opp ubalansen det forrige byrådet etterlot seg, sier Tellevik Dahl.

Hun presiserer at omtrent halvparten av Oslos barnehager vil være i privat regi.

– Novemberbarna har fått rett til plass. Vi hadde slitt med å innfri resten om vi ikke opphevet forbudet mot kommunal bygging av barnehager, sier Tellevik Dahl.

Mer fra Dagsavisen