Nyheter

Ignorerte loven

Markaloven er flere ganger brutt av Bymiljøetaten i Oslo, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I området som omfattes av markaloven er det nødvendig å innhente tillatelse før det anlegges nye stier og løyper eller gjøres omfattende endringer. Likevel har Bymiljøetaten gjentatte ganger satt i gang eller gitt tillatelse til slikt arbeid i Østmarka uten å behandle dette etter lovverket.

Dette går fram av et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Bymiljøetaten, som Østmarkas Venner har fått innsyn i.

– Selv om kommunen er grunneier kan den ikke bare ta seg til rette og ignorere lovverket. Kommunen må behandle tiltakene etter lovverket, og brukerinteressene i Marka må høres i saker som angår dem. Kommunen må også avveie hensynet til naturen, sier nestleder i Østmarkas Venner, Helga Gunnarsdottir.

Les også: Ønsker nye nasjonalparker

– Særdeles viktig

Formålet med markaloven, som trådte i kraft i 2009, «er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.»

Markaloven omfatter 19 kommuner i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud og Østfold.

– Det er klare retningslinjer i medhold av loven for hvilke tiltak som trenger søknader og reguleringsplaner, påpeker Gunnarsdottir.

Like fullt har Bymiljøetaten og andre gjort blant annet følgende uten å søke om tillatelse:

* Lagt lange, nye plankefortau.

* Flyttet og utvidet skiløyper.

* Flyttet deler av en vei.

* Bygd nye steinstier og ei bru.

* Montert treningsapparater.

Dette ble avdekket under en befaring i Østmarka i fjor sommer.

«Det (er) særdeles viktig at tiltak i Marka behandles korrekt. Kommunen må gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak om hvem som skal få muligheten til å bli hørt», skriver Fylkesmannen i sitt brev.

«Dette innebærer at berørte parter og organisasjoner skal varsles om saker», heter det også.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Nyttig

Avdelingsdirektør Jon K. Christiansen i Bymiljøetaten sier til Østmarkas Venner at «i det praktiske arbeidet ute i skogen er ikke reglene så entydige».

Han mener «befaringen og tilbakemeldingen fra Fylkesmannen var nyttig», men også at «noen av tilbakemeldingene (...) legger opp til en praksis som kan virke unødvendig restriktiv.» Derfor har Bymiljøetaten bedt om en ny vurdering for enkelte av de omtalte tiltakene som er gjennomført.

Østmarkas Venner legger derimot vekt på at markaloven må etterleves, ikke bare av Oslo, men også av de andre kommunene.

– Er ikke dette endringer som gjøres i beste mening?

– Markaloven er ment å avveie hensynet mellom naturopplevelsen, idretten og friluftslivet. Tiltak som gjøres av Bymiljøetaten og andre kan være fornuftige, men de skal behandles etter lovverket, og brukerinteressene skal høres før tiltakene gjennomføres, svarer Gunnarsdottir.

Les også: Enebakk sier nei - tilhengerne nekter å gi opp