Nyheter

Hundre meter høyt i Oslo

Det planlegges hus på 100 meter på Grønland.

Bilde 1 av 4

Landbrukskvartalet kan få et bygg som er hundre meter høyt. Plan- og bygningsetaten i Oslo mottok denne uka vinnerforslaget fra arkitektfirmaet Transborder Studio for behandling.

Utbygger Landbrukskvartalet AS anslår at vi kan se prosjektet påbegynt omkring 2020. Planen i Landbrukskvartalet er ikke å rive alt og så bygge nytt. Utbygger ønsker at borgerne skal se at det skjer noe på tomta ganske kjapt, og vil skape aktivitet og endring i ventetida. Folk skal etter hvert kunne bruke byrommet.

– Lange planprosesser gjør at byutvikling er komplisert å kommunisere ut. Vi har lagt opp til en strategi der folk skal få god anledning til å sette seg inn i planene, sier Sverre Landmark hos utviklingsselskapet Aspelin Ramm.

Han trekker fram Vulkan på Grünerløkka som en modell. Også i Landbrukskvartalet er planen å legge til rette for urban matkultur, med bydelshage, gode råvarer og aktiviteter knyttet til matkultur. Dessuten et hotell og næringsbygg. 30 prosent av bygningsmassen vil bli viet til omtrent 200 boliger.

Les også: Erstatter asfalt med park

Åpen løsning

Planforslaget søker en generell åpning av området for publikum, samt legge til rette for sirkulasjon gjennom kvartalet. Dessuten beholdes historiske bygninger og torg, så byggingen vil være en gradvis prosess.

Så var det høyden da. Planforslaget som ble sendt inn for Landbrukskvartalet viser bygg på vel hundre meter og legger seg sådan mellom Oslo Plaza og Postgirobygget litt borti gata.

– Det vi sender inn nå er resultatet av et års arbeid med arkitektene. Området skal bygges ut med 60.000 kvadratmeter og da har man valget mellom en lav kloss som brer seg ut, eller litt forskjellige høyde som vi har lagt opp til, kombinert med gode områder på bakken. Vi må opp i høyden for å få nok volum.

Det verste som kan skje er at vi holder på i tre år, så griper en politiker inn og skal vise handlekraft og kutter av et par etasjer. Da skulle man gjerne startet forfra, men det vil være for sent, sier Landmark.

Vil vente

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) ønsker å vente med å slå fast noen absolutt høyde.

– Jeg har ikke lyst til å uttale meg om spesifikke høyder før jeg har fått saken på mitt bord. Jeg ønsker å få med alle innspill underveis, før vi kan si noe om høyden, sier byråd Hanna E. Marcussen.

By

Målet er at området skal ha forskjellige by-funksjoner, slik at det kan leve døgnet rundt. Norges Bondelag er en av eierne og de ønsker at landbruk skal være en del av prosjektet. Landbrukskvartalet er godt plassert ved kollektivknutepunkt der det ligger mellom Bjørvika, Gamlebyen, Grønland og Oslo S.

– De aller fleste vil mene at denne nærheten gjør at plassen må utnyttes godt sier Landmark.

Transborder Studio, i samarbeid med landskapsarkitekt Geir Nummedal (Asplan Viak), vant arkitektkonkurransen som ble utlyst i fjor. Reguleringsvedtak forventes innen tre år, deretter starter utbyggingen.

Les også: Her får du mest for pengene

Mer fra Dagsavisen