Nyheter

Helsesøster kan få en bror

Helsesektoren har et akutt behov for menn. Da hjelper det ikke å kalle dem for «sykesøstre» og «jordmødre», mener politiker.

I går fremmet stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) et forslag i Stortinget om kjønnsvasking av titler i helsesektoren. Han mener at kjønnede titler snevrer inn menns muligheter i helsesektoren.

Nå vil politikeren at Språkrådet, sammen med faggruppene, skal bestemme kjønnsnøytrale alternativer for «sykesøster» og «jordmor».

Han viser til Nasjonal helse- og sykehusplan som anslår at om vi vil beholde tjenester på dagens nivå må halvparten av alle gutter i 2040 velge helsefag.

– Det er jo ikke realistisk, men det viser det enorme behovet som møter oss, sier Kjenseth.

Kjønnede stillingsbeskrivelser mener han er et tegn på at vi må jobbe med holdninger bredt i helsesektoren.

– Disse titlene er kjønnsstereotypiske, og er med på å skremme bort gutter, sier han.

LES OGSÅ: Vil ha gutter inn i helsefagene

Menn snakker ut

Forslaget er positivt, mener Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund (NSF).

By forteller at NSF på årets landsmøte vedtok at de skal jobbe for kjønnsnøytrale titler.

– Men det er viktig at yrkesgruppa får bestemme tittelen selv, sier hun.

Under landsmøtet var det noen unge, mannlige sykepleiere som sa at de ville jobbe aktivt for å endre titlene, både for å heve statusen og på den måten identifisere seg mer med den tittelen, forteller By.

– De mente helt klart at dette kunne øke rekrutteringen av menn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uenig

Det er det ikke alle som er enige i. Finn-Erik Vinje er professor i språkvitenskap, og motstander av det han kaller for et politisk korrekt grep.

– I dag kan vi snakke om mannlige jordmødre uten at det er noe selvmotsigelse, sier han.

Det er bare en antakelse å mene at kjønnede titler ekskluderer gutter, mener Vinje.

Han avviser debatten som hysteri og støtter Den norske jordmorforeningens beslutning om å tviholde på jordmortittelen.

– Det er et redelig yrke med en redelig tittel. Et alternativ som «fødselshjelper» er kjedelig, klinisk og fantasiløst, sier Vinje.

LES OGSÅ: Forsvarer bruken av «hen» i barnehager

Ulike forslag på bordet

Seksjonssjefen i Språkrådet, Daniel Ims, vegrer seg for å komme med noen forslag, men nevner følgende forslag som har vært diskutert:

At «helsebror» eksisterer parallelt med helsesøster

«Helsepleier» er blitt foreslått, men følgelig kritisert for å ligge for tett opp til vernepleier

«Helsesykepleier» er et annet forslag, men har også fått kritikk for å være språklig kronglete, sier Ims.

Mer fra Dagsavisen