Nyheter

Marsjerer mot utslipp

Den globale klimamarsjen har kommet til Oslo. I forkant av Paris-konferansen stiller nordmenn klare krav.

Anja Bakken Riise forteller at dobbelt så mange har meldt seg på årets klimamarkering kontra i fjor. Hun mener at flere og flere nå forstår hvor alvorlig klimaendringer er. FOTO: ESPEN RØST

– Jeg er optimistisk, sier Anja Bakken Riise, politisk rådgiver i Framtiden i våre hender.

Folkets klimamarsj går av stabelen i dag, og rundt 2.000 tar til gatene bare i Oslo. 17 andre norske byer og tettsteder deltar også i markeringen. I forkant av den ambisiøse klimakonferansen i Paris vil klimaaktivister over hele verden ta til gatene.

LES OGSÅ: Kvotekamp i klimaforhandlingene

Klare krav

Klimavalgalliansen arrangerer markeringene i Norge, og sammen med 70 andre organisasjoner har de følgende krav til regjeringen:

• At Norge skal kutte sine utslipp i tråd med FNs anbefalinger.

• At Norge skal stå for klimarettferdighet i Paris. I det ligger at vi har bygd opp vår velstand på oljeutvinning. Dermed har vi et ansvar for de andre landene som ikke har sluppet ut slike mye, som i tillegg tar de verste konsekvensene av forurensning. De bør ha mulighet til å slippe ut mer enn oss, siden de ikke har den arven vi har, også bør vi bidra til å gjøre utvikle et bærekraftig samfunn.

• At Norge satser på klimajobber. Alt fra å bygge togskinner for raskere tog, produsere norsk kraftfor til av alger og generelt skape nye arbeidsplasser som er klimavennlige.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– For Paris

Markeringen i Paris er avlyst etter terrorangrepene, noe Riise mener er problematisk. Der er alle verdens ledere til stede, og når de ser 200.000 mennesker ta så tydelig standpunkt vil det bidra til å legge press på forhandlingene, tror hun. Avlysningen er derfor et stort tap for klimabevegelsen, men hun har et budskap til de andre arrangørene i verden.

– Desto viktigere er det at alle vi i Norge og andre land tar kampen for Paris.

LES OGSÅ: Klimatog fra Oslo til klimatoppmøte i Paris

Klimaforhandlinger i Paris fra 30. november til 11. desember.

Målet er en ny internasjonal klimaavtale som omfatter alle verdens land.