Nyheter

E18 uten støtte

Ny undersøkelse avdekker minimal oppslutning blant partiene i Oslo og Akershus om Vegvesenets planer for ny E18 i Vestkorridoren.

– Det er kun Akershus Høyre som klart ønsker den veiløsningen Statens vegvesen jobber for nå, konstaterer fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, som står bak den nye undersøkelsen.

Han mener dette må få konsekvenser.

– Dette bør resultere i at Statens vegvesen legger sitt planleggingsarbeid på is, i påvente av Oslopakke 3 i 2016. Det blir helt feil å bruke millioner av kroner på videre planlegging av en vei som det er stor uenighet om, også mellom partier som støtter opp om Oslopakke 3, sier Schlaupitz.

LES OGSÅ: Forsøker å bremse E18

LES OGSÅ: Også Carl I. Hagen er imot E18

170 millioner kroner

Ny E18 i Vestkorridoren er en sentral del av den enorme samferdselssatsingen Oslopakke 3, som altså skal reforhandles neste år. Planleggingen av ny E18 har allerede kostet 80 millioner kroner. Før inneværende og neste år er omme, skal ytterligere 90 millioner kroner ha blitt brukt til dette formålet.

Krangelen om E18s framtid har vært intens de seneste månedene, også i Dagsavisens spalter, men til tross for alle diskusjonene synes det som om politikerne fortsatt sliter med å bli enige (til dels også med seg selv) om hva som vil være den beste løsningen. Det går tydelig fram av svarene Naturvernforbundet har fått fra de ulike partiene.

Bare Akershus KrF er i nærheten av å være enig med Akershus Høyre i at E18 mellom Oslo og Asker skal bygges ut i tråd med Vegvesenets planer. Men lokallaget forutsetter samtidig lavere kostnader og færre felt enn de inntil åtte feltene som nå planlegges. I tillegg kommer en egen veitrasé for bussene.

Oslo Ap svarer ikke direkte, men sier at Vegvesenets må garantere at ny vei ikke gir økte utslipp eller økt biltrafikk inn til sentrum, for at det skal være aktuelt å gå videre med planene som nå foreligger. Også Akershus Ap svarer «ullent» på dette spørsmålet, ifølge Schlaupitz.

LES OGSÅ: Naturvernforbundet sier likevel ja til E18

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Sier klart nei

Han mener det videre er grunn til å merke seg at av partiene som står bak Oslopakke 3, svarer både Akershus Venstre, Oslo Venstre og Oslo KrF klart nei på spørsmålet om E18 skal bygges ut i tråd med Vegvesenets planer. Også Oslo Høyre ønsker en endring av planene ved at de slankes.

– Siden Oslopakke 3 skal være et forlik på tvers av blokker mellom Akershus og Oslo, vil det være svært uklokt å fortsette videre detaljplanlegging nå, sier Schlaupitz om dette.

Akershus Høyre er ikke bare alene om å gå inn for Vegvesenets E18-planer, lokallaget kan også leve med en økning i biltrafikken på E18. Av de andre lokallagene i Akershus og Oslo er det bare Oslo Frp som vil at E18 skal bygges for å få plass til flere biler.

LES OGSÅ: Nekter å gi opp E18-kampen