Diskusjonen om framtida til E18 i Vestkorridoren, fortsetter for fullt. FOTO: ARNE OVE BERGO

Sier likevel ja til E18

Etter å ha kjempet hardt mot ny E18 i Vestkorridoren, vil Naturvernforbundet nå akseptere «nybygd E18 på kortere strekninger».

15 milliarder kroner bør settes av til dette formålet, mener Naturvernforbundet, i et innspill til reforhandlingene av Oslopakke 3, som ble lagt fram i går.

LES OGSÅ: SVs veiultimatum til Ap

Kompromiss

Det foreslåtte beløpet tilsvarer nær en tredel av hva E18-utbyggingen gjennom Asker og Bærum nå ligger an til å koste.

– Dette er nye takter fra dere, Lars Haltbrekken?

– Vi lanserer denne løsningen som et kompromiss. Ideelt sett burde vi ha brukt enda mindre på ny E18, men denne løsningen bør kunne få flertall, svarer lederen i Naturvernforbundet.

– Hva konkret vil dere bruke de 15 milliardene til?

– Vi vil ikke bygge nye felt på E18. Vi vil bygge miljølokk eller miljøtunnel på Frognerstranda, i Sandvika og i Asker, slik at det blir mulig med byutvikling der. Vi vil også gjennomføre støyskjerming og eventuelt frikjøp av eiendommer langs E18.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

LES OGSÅ: – Bygg bare bussvei på E18

– Mer i bompenger

– Men nye felt vil vi altså ikke bygge, gjentar Haltbrekken.

– I stedet foreslår vi å ta ett av de eksisterende feltene og forbeholde det til kollektivfelt. Vi foreslår også et miljøfelt for elbiler, andre lavutslippsbiler, kompiskjøring og næringstrafikk.

– Hvordan vil dere finansiere oppgraderingen av E18?

– Ved like høye bompenger som det legges opp til ved en utbygging til 40 milliarder kroner, med en vesentlig forskjell. I stedet for at alle de milliardene hentes fra E18, mener vi de kan spres på alle innfartsveiene til Oslo.

Haltbrekken mener dette er rimelig etter som Oslopakke 3 omfatter store kollektivsatsinger som alle i Oslo og Akershus vil nyte godt av.

LES OGSÅ: – En veldig hyggelig og konstruktiv begravelse