Nyheter

Stanset av departementet – fikk ikke røpe Ruters planer

Bare timer før Ruter skulle presentere sin langtidsstrategi ble den stanset av Samferdselsdepartementet.

1 av 2

Strategidokumentet M2016 skulle egentlig ha blitt lagt fram klokka 11 tirsdag. Pressen ble invitert til arrangementet 24. juni, og det har også lenge vært varslet på blant annet Jernbaneverkets sider.

Men Samferdselsdepartementet ville det altså annerledes. Mandag kveld ble byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V), kontaktet av statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp). I etterkant av den samtalen kontaktet Melby Ruters styre og ba om at framleggingen av dokumentet ble utsatt til uke 32.

LES OGSÅ: Med Oslo-trikken inn i framtida

Byråden: – Uheldig

– Ruter har derfor besluttet å utsette lanseringen (…) til august, skriver administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter, i en melding til pressen.
Melby liker dårlig det som har skjedd.

– Vi synes dette er uheldig. Ruters strategi er kanskje det viktigste innspillet for å lage en god og miljøvennlig transportpolitikk, og Oslos politikere trenger denne kunnskapen i god tid før valget, sier hun.

– Hvorfor har dere lyttet til Samferdselsdepartementets anmodning?

– Grunnen til at statsråden har myndighet i denne saken, er at staten er involvert i dette til en viss grad. Ruters strategidokument bygger i stor grad på konklusjonene fra Konseptutvalgsutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet). Oppdragsgivere for den utredningen er Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Og så har Samferdselsdepartementet i siste øyeblikk funnet ut at for mye av KVU-en blir presentert i Ruters strategidokument.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Delvis offentliggjort

Ruter var så klare på å presentere sitt strategidokument at de lot Aftenposten få anledning til å presentere deler av innholdet på nett og papir, mandag kveld og tirsdag. Dermed vet vi at Ruter blant annet ønsker å ta i bruk elektriske busser allerede fra neste år, og at 60 prosent av bussene skal være elektriske innen 2025.

Vi vet også at Ruter vil samle og bruke store mengder data i en framtidig reiseapp, for å gjøre det enklere for de kollektivreisende blant annet å finne ut hvor lang tid reisen vil ta.

Bernt Reitan Jenssen, som så sent som mandag formiddag møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet for å diskutere en styrking av kollektivtilbudet, uttalte seg om Ruters langtidsstrategi til Aftenposten tirsdag. Da Dagsavisen i går ringte Ruters pressevakt, ble det henvist til pressemeldingen om utsettelsen. For kommentarer utover det ble det henvist til Samferdselsdepartementet og Hedda Klemetzen i KVU Oslo-Navet. Dagsavisen prøvde å går å få tak i Klemetzen, som jobber i Jernbaneverket, men fikk da beskjed om at hun satt opptatt i et møte.

LES OGSÅ: AUF vil ha Ruter om natta

Møtte likevel opp

Når det gjelder innholdet i KVU Oslo-Navet, ble det for øvrig allerede i januar kjent at fire ulike alternativer vurderes, et trikkekonsept, et T-banekonsept, et S-bane (blanding av tog og T-bane) og T-banekonsept og endelig et jernbane- og T-banekonsept. Teknisk Ukeblad skrev da at hovedkonklusjonen var at ikke alle reisende i framtiden skulle behøve å dra via Oslo S og Jernbanetorget.

– Mer skinnegående trafikk er helt klart et nøkkelord for å løse de trafikale utfordringene i Oslo og Akershus i fremtiden, uttalte prosjektleder Terje Grytbakk i KVU Oslo-Navet.

Presentasjonen av Ruters strategidokument, trolig om blant annet dette, skulle ha blitt lagt fram på Stratos på Youngstorget klokka 11 i går. Da klokka begynte å nærme seg dette tidspunktet, dukket det opp noe overraskende opp flere både fra Ruter og fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

LES OGSÅ: NSB, Ruter og samferdselsministeren til kamp mot køene

Krever informasjon nå

Men ingen andre fikk bli med inn. Heller ikke Oslo Aps Abdullah Alsabeehg, som tilfeldigvis var på stedet. Også han liker dårlig at Ruter har fått midlertidig munnkurv.

– Planene Ruter har, og som åpenbart er klare for å bli lagt fram, må på bordet. Befolkningsveksten i Oslo må tas på kollektiv, gang og sykkel. Derfor er disse planene svært viktige og må offentliggjøres, sier Alsabeegh, som vil forfølge saken videre.
– Jeg har sendt en henvendelse til byrådet og bedt om å få alle dokumenter offentliggjort.

LES OGSÅ: Stengingen i Smestadtunnelen var genial

Bekymret for informasjonen

I en e-post til Dagsavisen skriver Samferdselsdepartementet at de stoppet pressekonferansen fordi samferdselsplanen for det såkalte Oslo-navet var blitt forsinket. Derfor ønsket ikke politisk ledelse at Ruters plan skulle offentliggjøres av frykt for at løsninger for jernbanen i Oslo og Akershus ble offentliggjort før alle planene var klare.

– Undertegnede tok kontakt med Guri Melby i går, og det ble enighet om å anmode Ruter om å utsette sin presentasjon til begynnelsen av august. Vi legger da opp til et felles arrangement, skriver statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).