NRK: Over 15.000 lovbrudd i Oslo kommune

Siden 2016 har det vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene under byrådsavdelingen til Lan Marie Berg i Oslo kommune.

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sier hun.

Flest brudd har det vært i Brann- og redningsetaten med 6.616 lovbrudd fra januar 2016 til september 2019. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sendt NRK en oversikt som viser at arbeidsmiljøloven er blitt brutt 5.616 ganger siden 2016. I tillegg har det vært 3.099 lovbrudd i Bymiljøetaten, fra 2017 til og med september 2019. Også i Klimaetaten og Renovasjonsetaten har det forekommet brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Fagforbundet: – Dette er langt fra en skandale

Byråden ser bedring

Ifølge byråd Berg har det de siste årene blitt etablert systemer som gir dem bedre grunnlag til å følge opp de ansattes arbeidstid.

– Trenden viser at antall brudd går nedover. Samtidig ser vi at etatene i min sektor må jobbe enda mer systematisk med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Mange brudd kunne være unngått med bedre rutiner og planlegging, sier hun.

– Ingen skandale

Fagforbundet vil ikke kalle saken en skandale.

– Men vi ser at systemene i Oslo kommune har vært for dårlige, sier Roger Dehlin til Dagsavisen.

Han er leder i Fagforbundet Oslo og organiserer dermed mange av de ansatte i etatene hvor det nå er avdekket massive brudd på arbeidsmiljøloven.

Dehlin forteller at det flere steder har vært avtaler mellom partene som bryter med norsk lov, og at Fagforbundets tillitsvalgte har til dels godtatt dette.

– Ja, vi ser det i ettertid, når vi går gjennom avtaler, at vi som organisasjon har gått med på det. Derfor har både kommunen og vi nå en jobb å gjøre, med å få slutt på en kultur som ingen av oss er tjent med, sier han.

– Det er rett og slett at folk har jobbet for mye. Nesten alle lovbruddene går på det, sier han.

Johansen vil ha ryddige forhold.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier i en kommentar på epost til NTB at det er viktig for byrådet å sikre at ansatte i kommunen har ryddige arbeidsforhold.

– Det har byråd Lan Marie Berg tatt grep om i sin sektor, og denne uken har hun forsikret seg om at etatsdirektørene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket. Det er den enkelte virksomhetsleder som har ansvar for at regler overholdes. Dette følger av virksomhetsstyringsinstruksen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Johansen opplyser at han har tatt initiativ til en større gjennomgang av kommunens systemer.

– Vi ser at det kan være grunnlag for å vurdere om vi har gode nok systemer også i andre deler av kommunen. Dette handler ikke først og fram om rapportering, men om å sikre at etatene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket, sier Johansen.