SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, ønsker at Oslo tar imot flere flyktninger. I bakgrunnen Oslo kommunes flyktningmottak i Waldemar Thranes gate.

– Listhaug hindrer Oslo å hjelpe

Oslo SV mener at hovedstaden kunne tatt imot langt flere flyktninger enn det byen gjør, og legger skylden på det de kaller regjeringens kalde og harde flyktningpolitikk. – En merkelig kritikk, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug.

 

Oslo kommune budsjetterte opprinnelig med å ta imot 1.150 flyktninger i 2017.

Les også: – Bare ordet «Sylvilismen» er et eksempel på hvordan meninger skal stemples

Nedjustert

– Tallet ble imidlertid nedjustert til 850, blant annet på grunn av en strengere politikk fra statsråd Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen. Dette på tross av at verden er inne i sin verste flyktningkrise siden andre verdenskrig, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

Hun er SVs gruppeleder i bystyret i Oslo.

– Det er hjerteskjærende å se at flyktninger lever uverdige liv i leirer i for eksempel Hellas og Tyrkia når vi samtidig vet at vi her i Oslo har mulighet til å gi mange flere mennesker en ny start, sier Eidsvoll.

– Regjeringen hindrer Oslo i å ta flyktningansvar, mener hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Merkelig kritikk

– Dette er en merkelig kritikk, skriver innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en e-post til Dagsavisen.

– Er det en plass det virkelig er mye å ta tak i når det gjelder integrering, så er det i Oslo. Jeg vil oppfordre Oslo SV til å heller legge innsatsen på integreringsjobben av de mange som allerede bor i byen, heller enn å bekymre seg for at de får for få nye. Både politiet og flere andre aktører har blant annet pekt på de store utfordringene knyttet til innvandrerungdom i Grønland/Tøyen-området, hvor altfor få deltar i arbeidslivet, tar utdanning og mange driver med kriminalitet. I tillegg har Oslo kommune en lavere andel ikke-vestlige innvandrerkvinner i arbeid enn landet for øvrig, sier hun videre.

SV i Oslo ber nå regjeringen vise raushet, og sender også utfordringen videre til andre byer og kommuner som har kapasitet til å ta imot flere flyktninger.

– Regjeringen og Sylvi Listhaug fører en kald og hard politikk mot mennesker i nød. Jeg registrerer at det er et stort engasjement i denne saken over hele landet, og håper også flere kommuner vil bidra, sier SV-politikeren.

– Hvor mange mener SV at Oslo bør ta imot?

– Det var opprinnelig budsjettert med 1.150 flyktninger i året. Vi mener det skal gå greit å håndtere opp mot dobbelt så mange, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

I byrådserklæringen som ble inngått mellom SV, Ap, og MDG i Oslo da byrådet tiltrådte høsten 2015, står det blant annet:

« ... Byrådet er beredt til å ta vår del av ansvaret for å ta imot flyktninger som trenger bosetning, i samarbeid med staten, andre kommuner og frivillige organisasjoner».

Statsråd Sylvi Listhaug mener at regjeringen har gjort mye for flyktninger internasjonalt.

– Når det gjelder den internasjonale situasjonen gjør Frp og regjeringen mye for å hjelpe flest mulig. Selv om SV gjerne vil ha det til å fremstå som om Norge ikke gjør sin del i denne flyktningsituasjonen, er det feil. Før jul kunne vi bevilge 500 millioner ekstra til Syrias nærområder fordi asylanttilstrømmingen i Norge er lav. Det er et godt tegn, for det viser at vi har kontroll og at vår linje gjør at vi får hjulpet flere der de faktisk er – nemlig i nærområdene til krig og konflikt, sier Listhaug.

Les også: Kjølig duell mellom Sylvi Listhaug og Hege Ulstein

Mottak

Oslo kommune drifter i dag ett ordinært mottak, Ila statlige mottak i Waldemar Thranes gate, med plass til mellom 100 og 150 personer.

– Mottaket på Ila som ble etablert av sittende byråd, ser ut til å fungere veldig bra, og det er fokus på integrering fra første dag, sier hun.

– Hvor mange flyktninger som kommer til Norge er vanskelig å styre. Men tallet på antall kvoteflyktninger bør økes, sier SVs gruppeleder i bystyret.