Første gang: Ap-nestleder Hadia Tajik leder programkomiteen i Arbeiderpartiet for første gang.

– Høyre skal få det hardt

Det nytter ikke å bare lytte til fagbevegelsen for å stoppe økende ledighet. Derfor reiser Hadia Tajik (Ap) land og strand rundt for å lytte til næringslivsledere. De frykter at helvete bryter løs.

Etter valgnederlaget i 2013 etterlyste Tajik et Ap som gnistret, profilerte seg sterkere på næringslivspolitikk og var modig i klimapolitikken.

– Noe av utfordringen for vårt parti som favner så bredt, er at vi kan bli oss selv nok noen ganger. Det kan vi ikke være, sa hun den gangen.

2016 blir året der Ap-nestleder Hadia Tajik for alvor skal sette sitt stempel på Arbeiderpartiets politikk, som leder av programkomiteen.

Ny grønn industri

Flere setter spørsmålstegn ved hva som er Aps prosjekt. I dette intervjuet peker Tajik på tre hovedområder der hun skal meisle ut ny politikk Norges største parti skal gå til valg på:

  • Arbeid
  • Ny industri
  • Integrering

– Vi har den største arbeidsledigheten på 20 år, oljeprisen er lav og når jeg er ute og møter næringslivet gir de uttrykk for at dette ikke er en forbigående situasjon. Derfor er det viktig at vi gjør vårt for å gi liv til ny grønn industri.

– Du oppfatter at dette ikke er en forbigående situasjon?

– Oljeprisen går opp og ned. Arbeidsledighet går også opp og ned, men de næringslivslederne jeg møter uttrykker en tydelig bekymring. Som en av dem sa: Fortsetter denne situasjonen i et år til, er helvete løs. Selv om jeg nok ville valgt andre ord, tar jeg bekymringen deres på alvor.

Å besøke og lytte til næringslivet blir en viktig del av programprosessen.

– Vi skal snakke med miljøer vi har mye kontakt med som frivilligheten og fagbevegelsen, men også andre som utfordrer oss og er kritisk til politikken vår, sier Tajik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hundreårsperspektiv

I utvikling av politikk som skal tilrettelegge for ny industri og arbeidsplasser i Norge, har Tajik et perspektiv som går lenger enn til neste valg.

På nattbordet denne høsten har hun hatt Jan Kjærstads Slekters gang. Handlingen er satt i år 4000 etter Kristus. Norge er villmark. Den kinesiske føderasjon har gitt tre kvinner i oppdrag å fortelle historien om Norges vekst og fall på 1900- og 2000-tallet.

– I romanen er Norge helt igjengrodd. Dette er selvsagt en fantasifull roman, men det er også en liten påminner om hvilket perspektiv vi må ha oss når vi utvikler politikk. Om 200 år eller 500 år – hvordan vil en se tilbake på de valgene vi som politikere tar i dag, spør Tajik retorisk.

– Også når det gjelder integrering må vi se i et hundreårsperspektiv. Den situasjonen er også satt på spissen i år, fordi vi har en helt spesiell humanitær situasjon og det kommer flere flyktninger. Det krever at vi tydeliggjør samfunnskontrakten, men også gjør vårt for at de som kommer får jobbe og skape verdier, sier Tajik videre.

Åpen dør til V og KrF

Selv med politikkfornyelse på trappene kommer ikke Ap til makten i 2017 alene, og de har åpnet for å ha med seg ganske mange partier for å få flertall – også Venstre og KrF, som regjeringen samarbeider med i dag.

I et intervju med Dagsavisen før jul gjorde generalsekretæren i Høyre det klart at de har full tro på å kunne samle de fire samarbeidspartiene til å gå til valg sammen igjen i 2017. Det tror Tajik kan bli krevende for Høyre.

– Vi ser at Venstre og KrF har funnet sammen med Ap flere steder lokalt, og det er jeg veldig glad for. Vi har mye felles verdigrunnlag. Venstre gikk foran for solidaritet og i sosiallovgivningen med Johan Castberg (på begynnelsen av 1900-tallet journ.anm.). Og kristenbevegelsen jobbet lenge side om side med fagbevegelsen mot fattigdom og for solidaritet. Det ser en til dels i dag også.

Tajik opplever også at Ap jobber konstruktivt med sentrumspartiene på Stortinget.

– Så Høyre skal få det hardt fram mot 2017 om en bred borgerlig blokk er målet.