Marianne Borgen skal lede SVs forhandlingsteam. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Full strid i SV om Oslo-makta

Oslo SV gjorde det dårligste valget siden 1963. Likevel kan de være med på å ta over makta i hovedstaden. Det skaper splittelse internt.

Raymond Johansen (Ap) er i full gang med å stable på beina et nytt byråd i Oslo, etter at sittende byrådsleder, Stian Berger Røsland (H), ga ham klarsignal til å ta «initiativet».

Partiene som gikk til valg på et maktskifte, Ap, SV og Rødt, har ikke flertall, og er avhengige av Miljøpartiet De Grønnes støtte for å lykkes. Manges øyne er derfor rettet mot hvordan MDG velger å spille kortene sine.

Men i skyggen av De grønne pågår en kamp i SV: En fløy ønsker sterkt at partiet skal danne byråd med Ap. Den andre kjemper innbitt mot byrådsdeltakelsen.

Idag møtes representantskapet i Oslo SV for å stemme over saken.

LES OGSÅ: – Nå er jobben din, Raymond

Dissens

Dagen etter valget var det møte i fylkesstyret i Oslo SV. Her skulle man vedta et forslag til mandat for de videre forhandlingene for Marianne Borgen og hennes team. Etter det Dagsavisen forstår, lå det et forslag på bordet om å holde alle muligheter åpne og se hva man kan få, før man tar stilling til deltakelse i byråd eller ikke.

Under møtet kom det også et motforslag: Mandatet for forhandlingsgruppa skal være en samarbeidsavtale, ikke deltakelse i byrådet. Dette forslaget tapte knepent, men det ble tatt dissens. Derfor blir begge forslag lagt fram for SVs representantskap, som møtes i dag. Hele 80 representanter fra lokallagene kan stemme, og forslaget som får flertall vil legge grunnlaget for de videre forhandlingene. Dagsavisen har hatt en rekke samtaler med personer fra begge fløyer: Begge sider tror på flertall for sitt syn.

LES OGSÅ:  – Her mangler bare signaturen, Raymond

Ledelsen er for

Etter det Dagsavisen forstår, er den sentrale SV-ledelsen positive til tanken om at SV danner byråd med Ap i Oslo. SV trenger å bygge seg opp som et maktparti og bygge opp nye profiler skal de gjøre det bedre fram mot stortingsvalget i 2017.

Det trekkes fram at det er «lettere» å sitte i byråd med Ap enn i regjering med Ap, fordi store stridssaker som f.eks. NATO og oljeboring ikke er gjeldende på lokalt plan.

Også lokalt pekes det på at det å gå i byråd gir posisjoner, ressurser og lønnede stillinger, noe som har stor betydning for en liten partigruppe, som etter valget er blitt mindre. Enkelte frykter at det å sitte på sidelinjen, selv med en samarbeidsavtale med Ap, vil gjøre SV enda mer usynlige og irrelevante i Oslo.

Andre peker på at hvis man i innledende fase lukker døra for å gå i byråd, kan det svekke forhandlingsposisjonen med Ap. Man bør heller se hva som kommer på bordet, for deretter å ta stilling til hvilken posisjon SV skal søke.

Fylkesleder i Oslo, Benjamin Endré Larsen, er for å holde mulighetene åpne.

– Det er litt dumt om det nå er fokus på å si ja eller nei til å gå i byråd. Jeg som fylkesleder mener det nå er viktig å ha best mulig utgangspunkt for forhandlingene, slik at vi sikrer SV størst mulig gjennomslag for vår politikk til det beste for Oslos innbyggere, sier Larsen.

LES OGSÅ: Her er den blå byen

Dårligst på 52 år

De som er sterkt imot å gå inn i byråd trekker fram to årsaker: Regjeringsslitasjen og årets valgoppslutning.

Motstanderne viser til at åtte år i regjeringen med Ap nærmest har utradert SV. Samme hvor synlig man ble, og samme hvor mange lønnede rådgivere partiet hadde, kommer man ikke fra at SV gikk fra å være et parti på 8 prosent til å bli et parti som fremdeles kjemper mot sperregrensa.

De frykter at SV i Oslo vil lide samme skjebne hvis de skal styre sammen med et Ap som har over seks ganger så stor oppslutning som SV.

Dessuten gjorde SV i Oslo det dårligste valget på 52 år. Partiet går ned i flertallet av bydelene og mister et mandat i bystyret. Det er ikke en oppslutning som gir SV nok styrke til å danne byråd, hevder kritikerne, som heller vil ha en forpliktende samarbeidsavtale.

Noen peker på at det er viktig å ha avklart om man vil inn i byråd eller ikke før forhandlingene begynner, slik at man ikke blir låst til et alternativ uten at grasrota har fått si sin mening.

De mest pessimistiske frykter at dersom et byrådssamarbeid blir en realitet, vil det skape splittelse i SV i Oslo hvor grasrot og ledelse står på hver sin kant.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!