Bom-byen Oslo

Oslofolk er positive til bompenger, mens beboere i Akershus er mindre bombastiske, viser fersk måling. – Det er bred støtte, relativt uberørt av debatten, sier sjef for Klimaetaten i Oslo kommune.

51 prosent av folk i Oslo er enige i følgende påstand:

«Trafikken inn til Oslo bør reguleres etter hvor mye den forurenser byen.»

Bare 23 prosent er uenig.

I Akershus er 38 prosent enige i den bom-positive påstanden.

Det viser en måling som TNS Kantar har gjort, på vegne av Klimaetaten i Oslo kommune.

Så selv om bompenge-motstanderne i det siste har fått store oppslag og kjempeoppslutning på vestlandet, så er det ikke noe bom-opprør på gang i hovedstaden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Liten endring på to år

– Debatten der ute rører ikke ved støtten til dette systemet, sier Heidi Sørensen.

Sørensen er sjef i Klimaetaten i Oslo kommune. Etaten tok opp en tilsvarende måling for to år sida, hun forteller at resultatene er overraskende like.

– Det er bred støtte, relativt uberørt av debatten, sier hun.

Saken fortsetter under bildet

Heidi Sørensen er direktør i Klimaetaten i Oslo kommune
Foto: Aslak Borgersrud

Heidi Sørensen er direktør i Klimaetaten i Oslo kommune. Foto: Aslak Borgersrud

 

Store bom-endringer

1. juni endres bompengeringen fundamentalt i Oslo. Eller, det går fra å være én bompengering til å være tre ringer, og i disse dager monteres de siste av de 52 nye bomstasjonene.

– Mens halvparten av bilturene i dag utløser betaling, så må kanskje 75 prosent av turene betales for med det nye systemet, forklarer Sørensen.

– Dermed må vi betale mer?

– Nei, det er ikke først og fremst økning i pris, forskjellen er at flere enn før må betale, sier Sørensen.

– Det vil gå opp for noen, og ned for noen. Og det vil bli et mer rettferdig system, sier hun.

Sørensen oppfordrer folk til å ta Bompengekalkulatoren (finnes på Fjellinjen.no) for å finne ut av hva de skal betale.

Bred politisk støtte

Poenget er i hvert fall at det skal komme inn flere penger. Og da er det godt å vite for kommunen at Oslo-folk ikke akkurat er på vei mot rådhuset med fakler og høygafler.

– Det er viktig at vi har bred politisk støtte for dette. At det er en underliggende støtte for systemet, sier hun.

– Du kan bare sette opp bommer så lenge du har folk med deg?

– Det gjelder jo all politikk.

Alt du trenger å vite om de nye bommene: «Lønnsomt å pugge bompengeleksa før 1. juni»

Dette har folk svart:

«Miljø- og tidsdifferensierte bompenger er et viktig virkemiddel for å redusere forurensingen og biltrafikken inn til Oslo.»

Til denne påstanden har 22 prosent i Oslo sagt de er «svært enig», 24 prosent er «ganske enig», 12 prosent er «ganske uenig», mens 14 prosent er «svært uenig». Resten fordeler seg på «verken eller», og «vet ikke».

I Akershus svarer 34 prosent enig eller ganske enig, mens 44 prosent er uenige.

«Trafikken inn til Oslo bør reguleres etter hvor mye den forurenser byen.»

Oslo: 23 prosent er svært enig. 28 prosent er ganske enig. 12 prosent er ganske uenig. 11 prosent er svært uenig.

Akershus: 12 prosent svært enig. 26 prosent ganske enig. 17 prosent ganske uenig. 17 prosent svært uenig.

Hvor positive eller negative er bedriften til økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene?

26 prosent: Svært positiv, 23 prosent noe positiv. 8 prosent noe negativ, 15 prosent svært negativ.

Bedrifter innen "service" er mest positive, mens "industri" er mest negative. Små bedrifter med mellom 5 og 19 ansatte er mest negative, mens de store bedriftene er mest positive.