Oslo

Rapport om Oslos helsehus: Sykepleiere ble erstattet med ufaglært arbeidskraft

En ny rapport slår fast at ufaglært arbeidskraft erstattet sykepleiere ved samtlige av Oslos fire helsehus, i strid med hva som var planlagt i sykehjemsetaten.

Siden desember har Kommunerevisjonen undersøkt forholdene ved helsehusene på oppdrag fra Kontrollutvalget i kommunen.

I rapporten som nå foreligger, avdekkes det at alle de fire helsehusene – Ullern, Solvang, Ryen og Solfjellshøgda – har planlagt med langt færre sykepleiere på kveldsvakter og i helger enn på dagvakt, skriver Aftenposten.

Det var Vårt Oslo som først omtalte rapporten.

Rapporten viser også at bruken av vikarer og ufaglærte er høy ved samtlige helsehus, men høyest ved mye omtalte Ullern helsehus, som i 2022 hadde en vikarbruk på 45 prosent. Ullern helsehus hadde også en langt lavere andel sykepleiere og større andel ufaglærte i bemanningen enn de andre helsehusene.

Og på Lilleborg helsehus hadde én sykepleier alene sykepleieransvar for opptil 25 pasienter i helgene, skriver avisen.

Ved samtlige helsehus var det færre på jobb i helgene enn på ukedagene, og ingen av helsehusene oppfylte den såkalte pleiefaktoren, som beskriver bemanningsforholdet mellom antall sengeplasser og antall pleiere rundt sengeplassen og som sykehjemsetaten bruker for å budsjettere antall plasser.

De fleste avdelingene hadde lavere oppnådd pleiefaktor enn normen tilsa, skriver Aftenposten.

I et forslag til vedtak i Kontrollutvalget, avgitt av sekretariatsleder i kontrollutvalgets sekretariat, heter det blant annet at utvalget «ser med bekymring på funnene i Kommunerevisjonens kartleggende undersøkelse av bemanning og kompetanse ved helsehusene».

Nyeste fra Dagsavisen.no: