Oslo

Helsebyråd Steen med ekstra penger til helsehusene

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) la penger på bordet under høringen om situasjonen ved helsehusene i byen.

Under høringen i Oslo rådhus mandag om situasjonen ved helsehusene i Oslo opplyste Steen at det gis 17 millioner kroner ekstra til helsehusene i byen.

Før jul, etter at de rystende historiene ved Ullern helsehus ble kjent, ga byrådet 3,8 millioner ekstra for å bedre forholdene til pasientenes beste der.

– Jeg har fått større økonomiske rammer enn det jeg hadde ved begynnelsen av året, som gjør at vi nå kan gi 17 millioner ekstra, sier Robert Steen.

Økt bemanning

– Disse pengene skal gå til det samme som på Ullern. Til økt bemanning, til matverter, bedre resepsjon og legetjenester, forteller helsebyråden.

Pasienter og pårørende har fortalt sterke historier om manglende omsorg ved helsehusene, spesielt Ullern helsehus. Flere partier har varslet mulig mistillit mot helsebyråden. Om tilleggsbevilgningen beroliger partiene, gjenstår å se.

– Det har vært rystende å høre de historiene som har kommet frem, sa Robert Steen da han la frem sitt syn på saken under høringen mandag.

Han sa at det er vondt, det er leit, og at slik skal det ikke være. Han la til at han skal gjøre alt for at det skal bli bedre.

Han sa også at an setter pris på de avviksmeldingene som har kommet frem.

– Det er slik vi kan kan lære og forbedre oss, sier han.

Skjønner alvoret

– Jeg registrerer at byråd Steen skjønner alvoret i saken. Likevel stiller vi oss undrende til at det må et massivt mediefokus til for at byrådet skal legge inn mer penger til helsehusene. Krisa i Oslos eldreomsorg er jo en varslet katastrofe. Det er ingen tvil om at verdig eldreomsorg koster penger, og det skal koste mye penger. Da må bydelene som har ansvaret for våre eldre også tilføres mer midler. Det byrådet har gjort hittil er å kutte massivt i økonomien til bydelene, sier Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

– For oss i Rødt er det viktig å få politiske endringer som gir eldre en verdig eldreomsorg. Det innebærer at helsesentrene i hovedsak bør være et tilbud for nyutskrevne eldre pasienter, at vi skal øke bemanninga og få inn flere hele og faste stillinger. Ikke minst må det legges mye større vekt på eldres eget ønske om institusjonsplass. Nå skal vi fordøye all informasjonen vi har fått. Når et eventuelt mistillitsforslag er fremmet, vil vi behandle dette grundig i partiet, sier han videre.

Sterke inntrykk

Oslo Frps nestleder Aina Stenersen sier til Dagsavisen at det har vært en dag full av sterke inntrykk, da særlig for pårørende, som har delt sine historier.

– Vi har fått mye informasjon, og ser på det vi også visste fra før, det at eldreomsorgen har store utfordringer, sier hun til Dagsavisen.

– Vi var flinke til å omstille oss raskt under pandemien. Den kulturen må vi ta med inn i eldreomsorgen, sier hun.

– Det er overtydelig etter høringen at helsehusene ikke er tilpasset de ulike pasientgruppene som sendes til helsehusene i dag. Vi trenger en endring av organiseringen av helsehusene, en modernisering av tilsynsutvalgene, økt bemanning og kompetanse for å nevne noe. Situasjonen er kompleks, med en krevende samhandlingsreform, men byrådet har ansvar for helsehusene, og her har det sviktet. Det er også viktige bystyrevedtak som ikke er fulgt opp. Å høre pasient- og bruker-historiene var hjerteskjærende. Slike hendelser i helsetjenester skal vi ikke ha i Oslo, sier Aina Stenersen, nestleder i Frps bystyregruppe.

Ny høring

– Redegjørelsen fra byråden etterlater flere spørsmål enn svar, sier Høyres helsepolitiske talsperson, Hassan Nawaz, til Dagsavisen.

– På bakgrunn av det, så vil vi innkalle til en ny høring. Det handler om åpenhet og at vi får den informasjonen vi ber om. Det har vi ikke fått nå, så derfor blir det ny høring, sier han.

For å få ny høring, må tre representanter stå bak.

– Både vi, Frp, Venstre og KrF er enige i en ny høring, sier han.

– Og vi skal ta en intern runde i bystyregruppen vår i lys av høringen når det gjelder mistillit. Og så vil vi også ha en ny høring, ja. Det er flere dokumenter vi vil se og ha innsyn i, her skal alle steiner snus, sier Stenersen.

Høyres Hassan Nawaz vil ikke si noe konkret om mistillit.

– Det nå vi komme tilbake til. Men høringen har ikke forsterket noe i positiv retning, sier han.

Ber om 300 millioner

Etter en lang dag i bystyresalen, sa utvalgsleder Cecilie Lyngby (FP) at hun ba byrådet legge mer penger på eldrebordet.

– Steen var tilsynelatende ydmyk, men han innrømmet at sin rørende omsorg for de pårørende ble skrevet før høringen. Skal Steen overleve bør han finne 300 millioner og bruke det på eldreomsorg. Langsiktig må disse pengene bevilges, sier hun til Dagsavisen.

Hun vil ha disse strakstiltakene.

  • Overføringen av pasienter må bli vesentlig bedre.
  • Rekruttering - bedre bemanningsnorm.
  • Bruke de private leverandørene.

– Langsiktig eldreomsorg må til, ikke kort valgkamp for de ulike partiene. «Lås» eldreomsorgen til minimum 12 år, sier hun.

– Dette er trolig den viktigste høringen som er avholdt i Oslo. Robert Steen har liten kontroll og oversikt. Nå vil han ha spørreundersøkelser mot pårørende og ansatte for å klare å gjøre jobben sin, mener hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen