Nyheter

Eldreomsorg: Pasientombudet advarer mot politisk pekelek

Pasient- og brukerombud i Oslo, Anna Ryymin ser frem til oppvask i Oslo rådhus mandag, og forventer endringer i eldreomsorgen etter det som er avdekket den siste tida.

Anna Ryymin vil delta på høringen, som vare hele dagen i Rådhuset mandag. Bakgrunnen er sterke reaksjoner på tilstanden i eldreomsorgen i Oslo, og særlig helsehusene.

– Først og fremst forventer jeg en åpen dialog, og at dette ikke blir en politisk pekelek, hvor staten peker på kommune, som igjen peker på bydelen, som igjen peker på Sykehjemsetaten, som igjen på helsehusene og sykehjemmene, sier hun til Dagsavisen.

Samfunnsoppdraget til Pasient- og brukerombudet er å arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal de bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.

Irrelevant

– Det er irrelevant hvem som styrer og har makten av de politiske partiene. Og jeg forventer at de tilbakemeldingene som kommer fram under høringen blir tatt på alvor, og at det kommer endringer, sier hun.

Vi har lenge visst at vi vil bli mange flere eldre om få år, og vi har lenge visst at det blir flere demente. Men langtidsplanlegging har ikke akkurat gitt så høy politisk avkastning.

—  Anna Ryymin, Pasient og brukerombud Oslo

Hun mener at resultatet må bli både kortsiktige og langsiktige grep.

– Det jeg savner er en langsiktig eldrestrategi. Vi har lenge visst at vi vil bli mange flere eldre om få år, og vi har lenge visst at det blir flere demente. Men langtidsplanlegging har ikke akkurat gitt så høy politisk avkastning, sier hun.

Hun etterlyser også hyppigere tilbakemeldinger både fra bruker og pårørende.

– Mange er redde for å klage. Derfor ønsker jeg en hyppigere tilbakemeldingskultur, slik at de som har makten vet hvordan situasjonen er, og at det fører til endringer, sier pasient og brukerombudet.

Maratondag

Flere oppslag i media om uverdige forhold på Ullern helsehus, og ikke minst NRK Brennpunkt serie «Omsorg bak lukede dører», har ført til at Helse- og omsorgsutvalget i bystyret har tatt initiativ til en høring om eldreomsorgen i Oslo

Den finner sted mandag, og det blir en maratondag i bystyret med høring fra klokken 10 til rundt seks på ettermiddagen.

– Stadig kommer det historier frem i mediene, dette gjelder i hele vårt land. Den siste tiden har Oslo, spesielt helsehusene, vært i hardt vær. Dette har fått flere partier til å ta tak, sette opp nye forslag og helsebyråden har fått utallige spørsmål fra opposisjonen. Det er bra, og det er nødvendig at debatten kommer opp, sier leder av Helse- og sosialutvalget, Cecilie Lyngby i Folkets Parti, (FP) til Dagsavisen.

– Målet med høringen er å få klarhet i hvordan et står til med eldreomsorgen i dag og hva som må gjøre både kort og langsiktig, sier Cecilie Lyngby.

Målet med høringen er å få klarhet i hvordan et står til med eldreomsorgen i dag og hva som må gjøre både kort og langsiktig.

—  Cecilie Lyngby, (FP), leder av Helse og sosialutvalget i bystyret

Hun ønsker nå en annen og mer forutsigbar eldrepolitikk, og mener stadig skiftende politisk ledelse rammer langsiktig planlegging.

– Derfor vil aldri eldreomsorgen få en langsiktig og forutsigbarhet. Dette må til og vi foreslår at eldreomsorgen låses til minimum 12 år av gangen. På denne måten kan vi arbeide med tiltak som får tid til å virke, vi kan sette langsiktige mål, følge opp og ha en mye bedre eldreomsorg som ikke vagger fra side til side. Dette er en stor fordel både for bruker og drivere enten de er private eller offentlige, sier Cecilie Lyngby.

Lyngby

– Med dette mener vi at både kompetanse og kvalitet øker og det er det optimale målet, legger hun til.

Takket nei

Da invitasjonen til høring om eldreomsorgen i Oslo gikk ut, takket tre av fire helsehus først nei. Nå er det klart at alle helsehusene stiller.

– Det er en plikt å stille, når man blir kalt inn til høring, sier Lyngby.

Særlig Ullern helsehus har fått kjørt seg i media den siste tiden, men i høringen stiller også representanter fra de tre andre helsehusene, Solvang, Lilleborg og Solfjellhøgda.

De tre sistnevnte ønsket først ikke å stille i høringen.

– De kan ikke velge om å delta eller ikke. Da har de ikke skjønt reglementet. Når man blir kalt inn til høring i bystyret, må man stille, sier hun.

Det knytter seg spenning rundt hva de fire helsehusene vil si mandag.

– Nå vet vi mye om Ullern, men hva skjer på de andre? Hvordan drives de, hva er det de pårørende og brukerne ønsker. Og hva må til i det lange løp?, spør Lyngby.

Åpner

Høringen åpner med tidligere eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF), som var ansvarlig byråd da helsehusene ble opprettet. Nåværende helsebyråd Robert Steen (Ap) kommer helt på slutten av høringen, og er den som det er satt av mest tid til.

– Vi har deltakere både fra pårørende, brukere, de fire institusjonssjefene ved helsehusene, helsepersonell, direktør ved Sykehjemsetaten, Pasient og brukerombudet, Pårørendealliansen, Delta og Norsk Sykepleieforbud, sier Lyngby.

– Pågangen har vært så stor for å være med, at vi har måtte si nei til flere, legger hun til.

Lyngby lover å være streng og retteferdig under høringen og gi hvert enkelt parti like lang tid både til innlegg og spørsmål de kan stille.

– Særlig nå som det er valgår er dette viktig. Det vi trenger er løsninger, både på kort og lang sikt, og ikke valgkamputspill som aldri blir noe av, sier hun.

– Derfor hjelper det ikke å tro at bare vi bytter ut en byråd så blir alt så mye bedre. Men viser det seg at Robert Steen ikke har fulgt opp vedtak gjort av bystyret, da er det grunn til å stile mistillit, sier Lyngby.

Vil ha svar

Oslo Frps nestleder Aina Stenersen har eldreomsorg som en av sine hjertesaker, og vil delta på høringen for Fremskrittspartiet.

Aina

– Jeg forventer svar på blant annet hvorfor eldreomsorgen ikke er i bedre stand, når helsebyråden over lang tid har visst om utfordringene innen hjemmetjenesten, sykehjemmene og helsehusene. Både når det gjelder blant annet bemanning, kompetanse og økonomi. Vi krever svar på hvorfor situasjonen ved Ullern helsehus ikke er avdekket og tatt tak i, og svar på hvorfor helsebyråden ikke har tatt tak i og gitt tilsynsutvalgene bedre verktøyer til å avdekke kritiske forhold i eldreomsorgen. Det er ikke gjort siden 2015, og er svært kritikkverdig, sier Stenersen til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: