Oslo

Oslo forlenger de strenge tiltakene i skoler og barnehager

Det blir ingen endringer for barnehagene og skolene i Oslo den første uka etter påsken.

I en pressemelding fra skolebyråden går det fram at dagens regler for skoler og barnehager i Oslo også vil gjelde i uka etter påsken.

– Vi er nødt til å gi skolene tid til å omstille seg til de nye smittevernveilederne. De har dessverre blitt forsinket fra nasjonale myndigheter, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

I pressemeldingen som ble sendt ut onsdag kveld, viser hun til at nasjonale helsemyndigheter har varslet at det vil komme nye smittevernveiledere for skolene og barnehagene i løpet av uka.

Ifølge skolebyråden er det fortsatt en alvorlig smittesituasjon.

– Vi vet at mange elever på de eldste trinnene har veldig mange nærkontakter, noe som er spesielt risikabelt med tanke på det muterte viruset. Derfor må vi utsette overgangen til rødt nivå. Også 5.-7. trinn i de hardest rammede bydelene holder stengt denne uka. Fortsatt vil enkeltbarneskoler og barnehager bli stengt der situasjonen tilsier det, sier Thorkildsen.For uka etter påsken, gjelder følgende regler:

• Barnehagene organiseres på rødt nivå.

• Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning).

• Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

• Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

For de tre første dagene i påskeuka gjelder dette:

Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken, men barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse i barnehage før påske. Barn under 12 år med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og elever i sårbare livssituasjoner som har plass i AKS til vanlig, vil få et tilpasset tilbud i AKS de tre arbeidsdagene i påskeuken.


Mer fra Dagsavisen