Senterpartiet vil ha Aker som framtidig lokalsykehus. Det støttes av både Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets lokallag i Oslo. FOTO: BERIT KEILEN/NTB SCANPIX

Vil sikre lokalsykehus

Sp går inn for å gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus.

– Kongstanken om gigantsykehus på Gaustad må stoppes. Vi må gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus, og få bygget storbylegevakten ved Ullevål sykehus, sier nestleder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (Sp) til Dagsavisen.

Sammen med partikollega Trygve Slagsvold Vedum har hun nå stilt et forslag til Stortinget om at alle planer på Gaustad stoppes for godt.

Les også: Vraket gigasykehus

Stoppe Gaustad-planer

Toppe og Vedum skriver i forslaget at de mener sykehustilbudet i hovedstadsområdet må utvikles gjennom videreføring og modernisering av dagens struktur. Den langsiktige planen om tilnærmet full samling av sykehustilbudet i ett storsykehus på Gaustad, må endres. Videre utvikling må skje med basis i dagens sykehuslokaliteter: Ullevål, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker – i tillegg til Lovisenberg og Diakonhjemmet.

– Vi ønsker at Arbeiderpartiet på sitt landsmøte i helgen, vil komme fram til samme standpunkt som oss. Vi er på bølgelengde, samarbeider godt, og håper på å komme med en felles innstilling om dette, sier Toppe.

Ap og Frp er med

Etter at planene om Campus Oslo til 40 milliarder kroner på Gaustad ble for dyrt å finansiere, ble planene først vraket, og senere redusert.

Også Frp er for å gjenåpne Aker som lokalsykehus. Oslo Frp krever at finansminister Siv Jensen (Frp) legger 200 millioner kroner på bordet i revidert budsjett for å gjenåpne Aker som lokalsykehus.

Også leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, vil gjenåpne Aker.

– Aker har brukbare lokaliteter, og det er muligheter til å utvide. Oslos befolkning vil ha økt med 200.000 innen 2030, så behovet er stort. Det vil koste 300–400 millioner kroner å oppgradere til dagens standard, sier Bøhler.

Les sak her: - Gjenreis Aker som lokalsykehus