Det er i mange år blitt kjempet for å beholde Aker sykehus som lokalsykehus, som her i 2011. Nå kan det bli en realitet, etter at planene om et gigasykehus i Oslo er vraket. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Vraket gigasykehus

Planene om et nytt gigantsykehus til 40 milliarder er vraket. I stedet er det et ønske om å reetablere Aker sykehus.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus sier til TV 2 at det på nåværende tidspunkt er lite realistisk å finansiere prosjektet, det såkalte Campus Oslo.

– Vi har hatt en omfattende høringsrunde og lyttet til innspillene vi har fått. Vi har også gjennomført en grundig, ekstern kvalitetssikring av alle alternativer i den første rapporten. Vi ser nå at full samling på Gaustad på det nåværende tidspunkt synes lite realistisk, sier Erikstein.

Reetablere Aker

Planen var å få til en samlokalisering på Gaustad-området, noe som også skulle innebære å legge Ringveien i tunnel. Prislappen ville komme på om lag 40 milliarder kroner.

Carl I. Hagen (Frp) er glad for at planene nå endelig er lagt i skuffen for godt. Nå ser han for seg at Aker sykehus igjen blir et lokalsykehus for Groruddalen.

– Nå må regjeringen kjenne sin besøkelsestid og reetablere Aker så fort som mulig, inntil et nytt og moderne sykehus er på plass om ti år, sier Hagen til Dagsavisen.

Hagen vil nå ta initiativ til at det blir skrevet et brev om saken til regjeringen og ta sykehussituasjonen i Oslo opp i byrådet.

Lokalsykehus

Aker sykehus var tidligere lokalsykehus for Groruddalen, samt Follokommunene Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Vestby og Frogn, funksjoner som i stor grad er flyttet til Akershus universitetssykehus i Lørenskog.

– Ahus er akutt overbelastet, sier Hagen.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har flere ganger pekt på at Campus Oslo ikke har støtte i Stortinget. Han mener det mest akutte er å få på plass lokalsykehus.

– Aker har brukbare lokaliteter, og det er muligheter til å utvide. Oslos befolkning vil ha økt med 200.000 innen 2030, så det er et stort behov. Det vil koste 3–400 millioner kroner å oppgradere til dagens standard. Neste oppgave blir å etablere ny storbylegevakt, sier Bøhler til Dagsavisen.