Raskere: Vi må regne med færre busstopp og lengre mellom dem for å effektivisere bussrutene. FOTO: HILDE UNOSEN

Ti millioner flere reiser

Ruter øker stadig og i fjor var det hele 319 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus. Nå advarer Ruter om plassmangel.

Totalt ble det altså utført hele 319 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2014, melder Ruter i sin årsrapport. Det er en økning på 3,4 prosent fra året før. 

Buss

Det er bussen som er der flest reiser med 43 prosent av de totale reisende med hele 140 millioner. Deretter kommer T-banen med 27 prosent og trikken med 16 prosent. Kapasiteten i T-banenettet er svært nær full utnytting og det er da tunnelsystemet i sentrum som ikke klarer å betjene flere tog. Samtidig er kapasiteten på trikk og buss også snart tatt ut.

– Vi har kommet langt med eksisterende infrastruktur, men nå nærmer vi oss maksimal utnyttelse. T-banetunnelen gjennom Oslo sentrum er full. Det er rett og slett ikke plass til å kjøre flere tog gjennom tunnelen. Mange rushtidsavganger med trikk og buss er også veldig fulle, sier Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen.

36 milliarder

Om økningen i antall reisende fortsetter i samme takt, vil vi i 2060 være oppe i hele 687 millioner reisende i året. Ruter har estimert at kostnadene på investeringene som er nødvendig vil beløpe seg til 36 milliarder kroner.

– Mot 2060 kan hovedstadsregionen komme til å få flere hundre tusen nye innbyggere. Skal vi klare å få alle disse til å reise kollektivt, betyr det at vi kommer til å måtte håndtere i underkant av 700 millioner kollektivreiser innen 2060. Det er mer enn en fordobling av antall reiser sammenlignet med i dag, sier Reitan Jenssen.

Han påpeker at det haster med å få plass nødvendig infrastruktur nå. I juni legger Ruter fram sin langtidsplan for utvikling av kollektivtrafikken fram til 2060.

Les også:

Sanntid er ikke sann

Du kan hjelpe T-banen til flere avganger

Vil ha mer trikk nå

 

Til fots og sykkel

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V) ønsker at de korteste reisene i større grad gjøres til fots eller på sykkel. Allerede er flere bussholdeplasser flyttet eller fjernet så bussen skal gå i lengre strekk mellom hvert stopp.

– Jeg har enda ikke funnet en by i Europa som har et bedre kollektivsystem enn Oslo. Skal vi nå målene våre, må de korteste reisene gjøres til fots eller på sykkel, sier Melby.

Nattilbudet er økende og i framtida skal det fortsette til glede for nattarbeidere for eksempel.

– Vi må se på hvor behovet er størst. Det er klart det er et godt tilbud – særlig i helgene, sier direktør Reitan Jenssen.

Den nye hverdagen vår er teknologisk og Ruter følger opp. Deres app for billettkjøp er brukt en million ganger i 2014 og må regnes som en suksess.