Området mellom Botanisk Hage og Jens Bjelkes gate, populært kalt Snippen, er velegnet for en aktivitetspark, mener SV. Nå har de fått med seg de andre partiene. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Park på Tøyen

Trafikkutsatt område egner seg til park.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet foreslår leder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, Marianne Borgen (SV), at Tøyenhagen, eller Snippen som den kalles på Tøyen, gjøres om til park.

– Det å få til en lekeborg, husker, grillplasser, sandkasser, en ballbane og mulig noen trampoliner nedfelt i bakken, vil gjøre dette området attraktivt for lek og som et sted å være, sier Marianne Borgen.

Les hele saken her: Vil leke på Tøyen

Snippen er et område som er regulert som friområde/park og ligger i krysset Tøyengata/Jens Bjerkes gate på Tøyen. Det er boliger tett inntil friområdet og både Tøyen og Vahl skole ligger like i nærheten.

Parktilbud

Tone Lindheim er påtroppende direktør ved Naturhistorisk Museum inklusive Botanisk hage. Hun er også landskapsarkitekt og har tidligere jobbet med byfornyelse og utarbeidelse av underlaget for Tøyenløftet for Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun mener det er på tide med et slikt parktilbud på Tøyen.

Ja, området ligger tett inntil veien og er trafikkutsatt, men dette mener Lindheim kan løses ved lav skjerming av området.

– Da ville vi tatt av for hjul-støyen og eksosen. Ingen ønsker å inngjerde et slikt område, men et halvt gjerde som ville tatt hjulstøyen og eksos. Det er viktig med innsyn, sier Lindheim til Dagsavisen.

På tide

– Det er på tide at beboerne på Tøyen ser noe til Tøyenløftet. Hvis man mener noe med dette, så ville dette være et beleilig sted å starte opp og vil føre til noe helt konkret som vil være til stor glede for innbyggerne i dag, legger hun til.

Plassen er ledig og kommunal eid, og kunne være et fint supplement til Botanisk hage.

– Når kan en slik park være på plass?

– Den kan stå klar om et år, sier Lindheim.

Velegnet

– Snippen har et veldig flott potensial, den er en overmoden frukt og en svært aktuell tomt for et vidunderlig leke og aktivitetssted for barn og unge – og voksne på Tøyen, sier Lindheim.

Hun mener videre at Snippen vil være et godt supplement til Botanisk hage og at de vil utfylle hverandre på en god måte. Botanisk hage kan by på kunnskap, skjønnhet og en stille oase midt i byens hektiske liv. Snippen kan by på aktiviteter og et frodig sosialt liv.

Hun trekker fram Frognerparkens populære lekeborg som et velfungerende eksempel.

– Der er det hyggelige steder å sitte for de voksne og det er masse aktiviteter for barn. Barn med ulik mestringsevne møtes og de små lærer av de store. På Tøyen kan man utforme en helt annen løsning, et sted med høy kvalitet, god omsorg for detaljene og et solid materialvalg og ikke minst et sted som byr på et helt spekter av ulike aktivitetsmuligheter. Jeg tror dette vil kunne bli en viktig sosial arena med høy attraksjonsverdi, sier Lindheim.

På Tøyen jubles det over forslaget.

– Det er kjempefint. Det er også bra at museet får inn noen som tenker litt nytt, sier Bjarte Breiteig i Tøyen initiativet.

Han påpeker at Botanisk hage er litt lukket og etterlyser flere innganger. Han ønsker Snippen i ny utgave velkommen.

– Området er stort, mye større enn man skulle tro sett utenfra, sier Breiteig.