Marianne Borgen (SV) foreslår å gjøre området mellom Botanisk Hage og Jens Bjelkes gate, til et lekeområde. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Vil leke på Tøyen

SV vil gjøre om Tøyenhagen til lekeområde for barn.

Tøyenhagen, eller «Snippen» som den kalles, er et område som er regulert som friområde/park og ligger i krysset Tøyengata/Jens Bjerkes gate på Tøyen. Det er boliger tett inntil friområdet og både Tøyen og Vahl skole ligger like i nærheten.

– Jeg mener «Snippen» bør gjøres om til en lekepark for barn, sier leder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre Marianne Borgen (SV).

Slik det er i dag, er store deler av parken ubrukt. Det er satt opp en huske, ett klatrestativ og en sklie i øvre del av parken. «Parken fremstår som forfallen og lite tilgjengelig for bruk», heter det i forslaget SV.

Park

Marianne Borgen, ønsker noe av det samme som finnes i Frognerparken, «LekeBorgen», og mener at dette området med relativt liten arbeidsinnsats kan bli en attraktiv park og lekeområde for barn og voksne.

– Det å få til en lekeborg, husker, grillplasser, sandkasser, en ballbane og mulig noen trampoliner nedfelt i bakken vil gjøre dette området attraktivt for lek og som et sted å være, sier Borgen.

Rekreasjon

Bymiljøetaten forvalter og drifter parken. Det skal ikke være noen konkrete planer om oppgradering eller rehabilitering av parken. Dette mener SV det er på tide å gjøre noe med.

– «Snippen» er et stort parkanlegg med store potensialer for å bli et fantastisk område for lek, trim og annen rekreasjon både for barn og voksne, Sier Borgen.

For at parken skal bli tilgjengelig og mulig å bruke for barn og voksne, mener SV hele området må skjermes fra veiene som ligger tett inntil, med en kant og fysisk skjerming. De ønsker med dette å redusere trafikkstøy og eksos fra biler, men også sikre trygghet for barna inne på lekeområdet.

Trampoline

«Snippen» ligger rett inntil Botanisk hage. SV mener at Oslo kommune må gå i dialog med Naturhistorisk Museum for å se på muligheten for å kunne åpne parken med en port inn mot Botanisk hage for også å integrere disse områdene tettere og se Snippen som en forlenget arm ut fra Botanisk hage.

Beboer og aktiv i Tøyenkampanjen, Bjarte Breiteig, er positiv.

– Jeg synes det er et veldig godt forslag. Det hadde vært flott om Tøyenløftet kunne gitt barna et trekkplaster som i Sofienbergparken eller Frognerparken. Kanskje kan til og med lekeområdet bre seg innover parken med litt kule ting som trampoline nedsenket i bakken. det ønsker gutta mine. Vi trenger noen synlige resultater av Tøyenløftet snart. Det har skjedd undere på skolen, men vi savner søppelkasser og belysning, sier Breiteig.