Oslos kulturbyråd Hallstein Bjercke. FOTO: MIMSY MØLLER

Byrådet frykter budsjettsprekk for nytt Munch-museum

Byrådet i Oslo har beordret en ny gjennomgang av Lambda-prosjektet, i kjølvannet av budsjettsprekken ved det nye hovedbiblioteket i Bjørvika.

– Det er det naturlig at vi gjør. Det er samme prosjektorganisasjon som styrer begge disse to store byggeprosjektene, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til NRK.

Han utelukker ikke at gjennomgangen vil gi dårlig nytt også for det nye Munch-museet, som har fått navnet Lambda.

I en rapport fra Holte Consulting i april ble det konkludert med at det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo kan komme til å ende på en prislapp på over 3,1 milliarder kroner. Det tilsvarer en budsjettsprekk på over en halv milliard kroner.

Den kommunale etaten Kultur- og idrettsbygg har nå fått frist til 1. oktober i år med å komme med sine anbefalinger om det nye Munch-museet.

Den endelige prislappen på museet er satt til 2,7 milliarder kroner. Grunnarbeidene skal etter planen starte i august, men Bjercke garanter ikke oppstart da.

– Er det usikkerhet rundt kostnadsrammen tar vi oss noe mer tid, sier han. (NTB)