Aktivitetstilbudene for barn og unge, blant annet dem som bruker rullebrett, må styrkes, men det må skje der hvor barna og ungdommene bor. Nye aktivitetstilbud må være lett tilgjengelige, mener både Asbjørn Olsen og andre som har kontaktet Dagsavisen. FOTO: Helle Gannestad

– Barna er i byen

– Først og fremst trenger barn og unge gode aktivitetstilbud der hvor de bor, og ikke ute i skogen.

Det sier Asbjørn Olsen, tidligere generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd.

Bakgrunnen for Olsens utspill er uttalelser byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H) kom med til Dagsavisen torsdag.

Fredriksen opplyste da at han vil åpne Marka for «de nye generasjonene», de som har «capsen bak fram og bruker saggebukser».

Fredriksen uttalte dette da han skulle begrunne hvorfor det er viktig med såkalte aktivitetssoner i randsonen til Marka. Byrådet vil bygge alt fra klatrevegger til nye lysløyper i disse foreslåtte aktivitetssonene.

Olsen, som stiller til valg for Oslo Ap i høst, sier han er «veldig positiv» til at Marka tas i bruk av flere. Likevel mener han at byrådet nå bør prioritere annerledes enn hva det ligger an til.

Følg Dagavisen Oslo på Facebook!

– Generelt dårlig

– Generelt sett har barn og unge i Oslo et for dårlig aktivitetstilbud. Du ser at de bare henger på gatehjørnene og rundt Oslo S og lignende steder, påpeker Olsen.

– Bydel Gamle Oslo er et grelt eksempel på en bydel hvor det er dårlig med aktivitetstilbud. Situasjonen er kanskje verst for innvandrerungdom, fortsetter han.

– Så i stedet for å bygge aktivitetstilbud i randsonen til Marka, bør byrådet bruke pengene andre steder?

– Tilbudene i indre by og i byggesonen, i nærområdene hvor folk bor, bør styrkes, svarer Olsen.

Også andre som har tatt kontakt med Dagsavisen, reagerer på samme måte. «Hvem er egentlig interessert i å ta ballen under armen og dra til skogs for å spille sandvolleyball?» spør en av dem.

– Hva slags aktivitetstilbud mener du bør bli bedre?

– Blant annet tilbudet til dem som bruker rullebrett. Vi i Ap er også opptatt av å styrke båtforbindelsen med øyene, slik at det blir enklere å bruke sjøen og fjorden. Gode tur- og sykkelveier er også viktig, ettersom det er mange unge som sykler, svarer Olsen.

– Ikke grønt nok

For å få aktive barn og unge der hvor de bor, er det dessuten viktig med grøntområder i nærmiljøene deres, påpeker Olsen. Nok en gang trekker han fram bydel Gamle Oslo som et eksempel på en del av byen hvor situasjonen er spesielt dårlig.

– Der skjer det en nedbygging av grøntområdene, og når nye områder bygges ut, benytter man seg ikke av muligheten til å sikre gode grøntområder. Både på Sørenga og andre steder burde det ha blitt større grønne områder, sier Olsen.

Han er nå opptatt av at de gjenværende grønne områdene både må bli sikret og utnyttet på en bedre måte, blant annet til barn og unges beste.

Han nevner i den forbindelse Tøyen med sine fortsatt store, grønne områder og Middelalderparken.