Verden

Trump har store planer for USA dersom han blir president igjen

Dersom Donald Trump blir president igjen, vil han sparke tusenvis av statsansatte, deportere millioner av innvandrere og få en rask slutt på Ukraina-krigen – blant annet.

Trump er blant flere som for tiden kjemper for å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

Han har ligget suverent best an på meningsmålingene blant de republikanske kandidatene, til tross for de mange rettssakene han for tiden er involvert i.

Og dersom alt går hans vei, og han blir president etter valget, er det mye han ønsker å gjennomføre i løpet av sin andre periode i Det hvite hus.

Her er noen av løftene han har kommet med i oppkjøringen til valget, ifølge Trumps egen valgkamp og amerikanske medier.

Handel

Trump har fremmet en idé om en toll på 10 prosent på alle varer som importeres til USA, et grep han sier vil eliminere handelsunderskuddet. Men kritikere sier dette vil føre til høyere priser for amerikanske forbrukere og global økonomisk ustabilitet.

Han har også sagt at han bør ha makten til å sette høyere tollsatser på land som har importtoll for amerikanske varer.

Spesielt har Trump rettet seg mot Kina. Han foreslår å fase ut importen av kinesisk elektronikk, stål og legemidler over fire år. Han vil også forby kinesiske selskaper å eie amerikansk infrastruktur i energi- og teknologisektoren.

Byråkrati

Trump sier at han vil tøyle det han kaller «deep state» gjennom en ordre som vil gjøre det mulig å sparke tusenvis av arbeidere i byråkratiet. En slik ordre vil trolig havne i rettssystemet.

Han vil også kreve at enhver føderal ansatt skal bestå en embetstjeneste-test han selv vil lage. Trumps egne folk vil også undersøke potensielle ny ansatte for om de er til å stole på – altså om de vil jobbe i tråd med hans politikk og mot hans politiske fiender.

Føderale varslere, som vanligvis er beskyttet av loven, vil han slå ned på, og det trengs et uavhengig organ for å «overvåke» amerikanske etterretningsbyråer, mener Trump. På den andre siden vil han føre uavhengige reguleringsmyndigheter under presidentkontroll.

Innvandring

Trump har lovet å gjeninnføre politikken fra sin tid som president rettet mot ulovlige grensekryssinger, fjerne Joe Bidens mer åpne innvandringspolitikk og gå videre med nye, omfattende innstramminger.

Han vil begrense tilgangen til asyl ved grensen mellom USA og Mexico og ta fatt på den mest omfattende deporteringen i amerikansk historie. Dette vil trolig utløse flere søksmål og motstand fra demokrater.

Ordningen som sikrer automatisk statsborgerskap til barn født av innvandrere i USA, vil han fjerne. Dette strider mot en langvarig tolking av den amerikanske grunnloven.

Abort

Da han var president, utnevnte Trump tre dommere til USAs høyesterett som ble del av flertallet som fjernet grunnlovsbeskyttelsen av retten til abort. Trolig vil han fortsette å utnevne dommere som vil opprettholde dagens abortrestriksjoner.

Samtidig har han sagt at et føderalt abortforbud er unødvendig, og at «problemet» bør løses på delstatsnivå. Han har også argumentert for at en abortgrense på seks uker er altfor streng, og at enhver lovgivning bør inkludere unntak for voldtekt, incest og helsen til den gravide.

Utenriks

Trump har vært kritisk til USAs omfattende støtte til Ukraina i krigen mot Russlands invasjonsstyrker. Dersom han blir valgt, kan han avslutte krigen i løpet av 24 timer, har han hevdet. Han vil også at europeiske land skal betale USA tilbake for ammunisjon brukt i konflikten.

Trump har støttet Israel i krigen mot Hamas, til tross for at han først kritiserte landet etter terrorangrepet i oktober.

Energi

Trump har lovet å øke USAs produksjon av fossilt brennstoff ved å gjøre det lettere å få tillatelse til å bore på føderalt land. Han vil oppmuntre til nye rørledninger for naturgass.

Han har sagt at han vil trekke USA ut av Paris-avtalen, et globalt rammeverk for å redusere klimagassutslipp (noe han har gjort en gang før, men Biden fikk USA inn i avtalen igjen). Trump vil også støtte økt produksjon av kjernekraft, og snu Bidens elbilpolitikk og andre grep for å redusere utslipp fra biltrafikken.

Utdanning

Trump vil kreve at amerikanske høyskoler og universiteter skal «forsvare amerikansk tradisjon og den vestlige sivilisasjon», og vil fjerne satsinger på mangfold. Han har også hyllet en avgjørelse fra høyesterett som forbyr høyskoler og universiteter å ta en potensiell students etniske bakgrunn med i vurderingen ved opptak.

På grunnskole- og videregåendenivå sier Trump at han vil støtte ordninger som lar foreldre bruke offentlige midler til privat eller religiøs undervisning.

Kriminalitet

Trump har lovet å utnevne statsadvokater som vil etterforske liberale påtalemyndigheter og andre statsadvokater han mener ikke klarer å begrense kriminaliteten i amerikanske byer.

Han har sagt at han vil innføre dødsstraff for menneskesmuglere og narkotikalangere. Han har også antydet at folk som plyndrer butikker, bør bli skutt på stedet.

Hjemløshet

Trump vil at såkalte «urbane leirer», der hjemløse bor i telt, skal bli forbudt i amerikanske byer, og han krever at hjemløse må godta behandling for rusavhengighet eller bli pågrepet.

Videre vil han åpne opp for å flytte «leirene» ut av byene, og bemanne dem med leger, rusrådgivere og eksperter på psykisk helse.

Les Lars West Johnsens kommentar: «Amerika står på terskelen til et nytt mareritt»

Les mer om Donald Trump her

Mer fra Dagsavisen