Verden

Erdogan med nytt utfall mot Sverige

I et nytt utfall mot Sverige sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at landet ennå ikke har «oppfylt sine plikter» for å bli medlem av Nato.

– Det er ikke nok å legge fram loven. Det er nødvendig også å implementere den, sa Erdogan lørdag før avreise til New York for å delta på FNs hovedforsamling.

– Om de sender terrorister til demonstrasjoner med beskyttelse av svensk politi, oppfyller de ikke sine forpliktelser, sa han ifølge presidentens kommunikasjonsavdeling.

Erdogan sikter trolig til den nye terrorlovgivningen som trådte i kraft 1. juni, som gjør det straffbart å delta i, fremme eller støtte terrororganisasjoner.

– Lukker øynene

– De lukker øynene for terrorvirksomhet i Stockholms gater. Og det kan selvfølgelig ikke tolereres, sa han.

Etter lang tids forhaling godtok Erdogan på Natos toppmøte i juli Sveriges Nato-søknad. Men søknaden må ratifiseres av den tyrkiske nasjonalforsamlingen som først møtes utpå høsten.

Erdogan gjentar igjen at om de svenske løftene ikke oppfylles, kan han ikke garantere for at nasjonalforsamlingen stemmer for å ratifisere opptaket av Sverige i Nato.

Kan bryte med EU

På pressekonferansen snakket Erdogan også om forholdet til EU og sa at Tyrkia kan bryte med EU som følge av en ny rapport om Tyrkia fra EU-parlamentet.

I rapporten heter det at Tyrkias søknadsprosess ikke kan gjenopptas under de nåværende omstendighetene, og at EU bør søke en parallell og realistisk ramme for båndene til Tyrkia.

Tyrkia har vært søkerland i 24 år, men prosessen har de siste årene stanset opp på grunn av bekymring for brudd på menneskerettighetene og respekt for rettsstaten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: