Verden

Mer enn 13.000 ble nektet å stemme i England som følge av ny ID-lov

Mer enn 13.000 personer ble nektet å delta i det nylige lokalvalget i Storbritannia som følge nye krav til ID, viser en undersøkelse gjort av Reuters.

Den nye loven, som ble tatt i bruk for første gang under lokalvalget tidligere i mai, krever at de som skal stemme viser fram legitimasjon med bilde. Regjeringen hevder at tiltaket er for å hindre valgfusk.

Reuters' funn viser at 33.509 personer ble nektet å avgi stemme på grunn av manglende legitimasjon. Av disse kom over 20.000 senere tilbake med riktig ID, mens 13.085 ikke gjorde det.

Nyhetsbyrået har samlet inn data fra 202 av de 230 valgkretsene i England, så antallet som ble nektet å stemme kan være høyere. Av de 20 valgkretsene som avviste flest velgere, var 15 av dem blant de mest fattigdomspregede områdene i landet.

Regjeringen har høstet mye kritikk for å innføre ID-kravet, blant annet fordi valgfusk ikke har vært et utpreget problem i Storbritannia.

Mer fra Dagsavisen