Verden

Et helt spesielt boligprosjekt hjelper utrydningstruede pingviner

Langs strender i Sør-Afrika dukker små keramikkhytter opp. De kan bli viktige i bevaringen av de utrydningstruede pingvinene som holder til her.

Små hytter, akkurat store nok til å huse en pingvinfamilie, dukker stadig opp langs kysten i Sør-Afrika, melder CNN.

Det skal forhåpentligvis løse et stort problem som har gjort det vanskeligere for afrikanske pingviner å formere seg siden 1800-tallet: tilgang til ly fra sol og varmt vær under hekketiden.

Historisk sett har pingvinene nemlig gravd seg ned i fugleguano, altså rett og slett lag på lag med gammel fugleavføring, for å komme unna sola. Men guano blir ansett som ypperlig gjødsel, og har blitt sanket inn og solgt. Dermed har alternativene blitt færre for pingvinene.

Det skal ifølge The African Penguin Nest Project, som står bak reirprosjektet, ha ført til at 99 prosent av bestanden har forsvunnet på om lag 200 år.

Prosjektleder Kevin Graham forteller til avisa at selv om guanohandelen ble faset ut på slutten av 1800-tallet, er det umulig å få tilbake mengden guano som trengs for å huse pingvinene. Til det er det rett og slett for få sjøfugler igjen i verden.

Derfor igangsatte de reirprosjektet i 2018.

– I løpet av bare minutter løp pingvinene inn i dem. Det forteller noe om hvor desperate de er etter et trygt sted å hekke, sier Graham.

Andrae Marais, bevaringsforvalter på Dyer Island, der 5000 hytter har blitt satt opp, sier de allerede har sett resultater.

– Med fjerningen av guano, er hyttene det nest beste alternativet for å gi pingvinene en mulighet, og sikre overlevelsen til kyllingene og de unge fuglene, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: