Verden

FN ber Israel sette reformer på pause

FN ber regjeringen i Israel sette de varslede reformene av rettsvesenet på pause fordi de på drastisk vis kan svekke menneskerettighetene i landet.

Den israelske nasjonalforsamlingen tok tirsdag et nytt steg i retning av å godkjenne forslaget fra regjeringen, som blant annet innebærer at landets folkevalgte med simpelt flertall kan sette kjennelser fra høyesterett til side.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk mener endringene vil svekke rettsvesenets uavhengighet, israelernes rettssikkerhet og menneskerettigheter.

– Erfaringene i Israel og ellers i verden har vist verdien av et uavhengig rettsvesen som sikrer at de folkevalgte opprettholder grunnleggende juridiske standarder som er fastsatt i landets lover, sier Türk.

Israels nye regjering regnes som den mest høyrenasjonalistiske i landets historie, og reformforslaget har møtt massiv protest og utløst store demonstrasjoner i landet. Türk ber statsminister Benjamin Netanyahu lytte til kritikken.

– Jeg ber den israelske regjeringen om å sette de foreslåtte endringene av rettsvesenet på pause og åpne opp for ettertanke og bredere debatt, sier han.

– For en absurditet, heter det i en uttalelse fra Netanyahu, som ber Türk i stedet «fordømme bruddene på menneskerettighetene i Iran, Syria eller de palestinske selvstyreområdene».

Mer fra Dagsavisen