Verden

Starter jakt på papirløse

Trumps nye innstramminger i innvandringspolitikken vil splitte familier og skape et fryktklima, frykter jurister.

1 av 2

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet la tirsdag fram to notater som varsler ytterligere innstramminger i USAs innvandringspolitikk etter president Donalds Trumps mislykkede innreiseforbud.

Endringene vil gjøre det lettere å arrestere, fengsle og deportere såkalte papirløse innvandrere i et raskere tempo, uavhengig av om de har begått alvorlig kriminalitet eller ikke.

Amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner frykter nå at innvandrerfamilier ikke vil kunne gjenforenes.

Hvem rammes?

11 millioner innvandrere oppholder seg i USA uten oppholdstillatelse, ifølge tall fra Pew Research Centre. Mange papirløse latinamerikanere har kommet til USA for å arbeide, og har bodd hele livet i landet. Det er ennå ikke klart om deportasjonsfaren i praksis vil gjelde alle papirløse i USA.

Ifølge et notat fra sikkerhetsminister John Kelly skal det bli enklere å deportere både barn som kommer alene til USA for å gjenforenes med familie, og foreldrene de oppsøker, skriver nettstedet Vox.

Mens Obama deporterte papirløse innvandrere som hadde begått alvorlige kriminelle handlinger eller terror, vil Trumps innstramminger trolig også gjelde dem som har begått mindre lovbrudd og personer som har misbrukt velferdsgoder.

Av de flere millionene innvandrere som oppholder seg i USA uten oppholdstillatelse, har vel 820.000 blitt dømt for lovbrudd, ifølge Migration Policy Institute. Vel 690.000 av disse er dømt for alvorlige kriminelle handlinger, skriver The New York Times.

Organisasjoner for innvandreres rettigheter frykter at innstrammingene vil skape et fryktklima i USA, og at papirløse vil gjemme seg ytterligere for storsamfunnet.

Finnes det unntak?

Gruppen innvandrere som kom til USA ulovlig som barn kalles «The Dreamers». Uttalelser fra sikkerhetsdepartementet tirsdag tyder på at de får bli værende i USA dersom de ikke begår kriminelle handlinger. Under valgkampen lovte Trump at han ville skrinlegge mulighetene for å gi denne gruppa rett til å bli værende i USA for utdanning eller arbeid. Men nå har han skiftet mening, og har uttalt at han «elsker disse barna», ifølge The New York Times.

Hvordan skal det skje?

Innvandringsmyndighetene skal styrkes med 10.000 nye ansatte, og 5.000 flere grensevakter som skal patruljere grensen, særlig i sør mot Mexico. Det trengs også lokaler for å internere dem som skal deporteres. Trump har ikke sagt noe om hvor han skal hente pengene fra for å finansiere innstrammingene.

Trump ønsker også at lokalt politi skal utføre flere av oppgavene til dem som arbeider med innvandring, som etterforskning, pågripelser og utsendelse. Obama avviste et slikt forslag i 2012 fordi han fryktet det ville fyre opp under rasisme og mistillit mellom lokalbefolkning og politi i flere delstater, ifølge Bloomberg.

Domstoler i Illinois, Oregon and Pennsylvania har avvist forslaget om at lokalt og føderalt politi skal kunne anholde innvandrere utover grensen på 48 timer dersom føderale myndigheter ber om det. Folk vil ulovlig og ufortjent havne i politiets søkelys på grunn av etnisitet, språk og hudfarge, sier Omar Jadwat i borgerrettsorganisasjonen ACLU til The New York Times.

Hvorfor gjør Trump dette?

Trump lovet under valgkampen å deportere alle innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA. Han hevder at de ikke tar hensyn til landets lover, og utgjør en trussel for USA. Trump er ventet å få støtte for innstrammingene hos sine kjernevelgere, som klandrer papirløse for å ta jobbene deres, begå forbrytelser og være en økonomisk byrde for USA.

Forskning utført av American Integration Council viser at innvandrere i USA har lavere kriminalitetsrate enn amerikanere født i USA, ifølge The New York Times

Kan det stanses?

Flere stater har brutt sitt samarbeid med USAs føderale myndigheter. I Illinois forbys lokalt politi og fengselsvesen å overgi papirløse til føderale myndigheter. I San Francisco gis de papirløse ID-kort slik at de kan få tilgang til offentlige tjenester.

Ordførere for Demokratene i viktige byer sier at de vil gjøre alt de kan for å beskytte sine innbyggere mot deportasjon. Advokater som arbeider for innvandreres rettigheter frykter at de nye innstrammingene bryter med USAs internasjonale forpliktelser. De mener at endringene innskrenker retten til å søke asyl og at innvandrere risikerer å bli arrestert, fengslet og deretter deportert uten en kjennelse fra retten dersom de ikke kan bevise at de har lovlig opphold i USA de siste to årene. Det bryter med grunnlegge rettssikkerhetsprinsipper og retten til rettferdig rettergang, sier advokatene.