Valget 2021

Over 16.400 medlemmer skal avgjøre om SV kan gå i regjering

I SV skal alle få være med å bestemme. Et forhandlingsresultat med Ap og Sp vil bli lagt ut til digital uravstemning.

Lysbakken og Bergstø

– Vi skal sende resultatet av eventuelle regjeringsforhandlinger til uravstemning blant SVs medlemmer, slik at alle medlemmer i SV kan si ja eller nei til resultatet. Dette vil gjøres digitalt, på en egnet plattform, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø til Dagsavisen, og legger til at selv om dette er nybrottsarbeid i norsk politikk, er dette en metode andre politiske partier i andre land har brukt.

– Dette har de gjort i vårt søsterparti i Finland, og dette er noe sosialdemokrater i Tyskland har gjort. Dette er SVs måte å ha en intern forankring og prosess i partiet, slik at vi vet at vi har den nødvendige oppslutningen og støtten vi trenger for å gå inn i regjering. Akkurat som at andre partier vil behandle sine resultater i sentralstyret eller landsstyret, så vil vi at alle medlemmene i partiet skal si sitt, sier Bergstø.

– Et felles prosjekt

SV har et landsmøtevedtak på at dette skal gjennomføres, og SVs partisekretær Audun Herning forteller at de nå har de tekniske løsningene på plass for å kunne gjennomføre en digital votering over et eventuelt forhandlingsresultat blant SVs over 16.400 medlemmer.

Alle som har meldt seg inn i SV innen en uke før valgdagen, kan være med. Herning understreker også at litt av bakgrunnen for at SV gjør dette, er erfaringer fra de første gang gikk inn i regjering med Ap og Sp i 2005.

– En viktig lærdom fra den gangen, er at skal dette lykkes, så må det være et felles prosjekt. Alle i SV bør få eierskap til dette. Vi har hatt en formidabel medlemsvekst, og vi vil at det å være medlem i et parti skal bety noe, sier Herning til Dagsavisen.

Alle i SV bør få eierskap til dette.

—  Audun Herning, partisekretær i SV

– Dette er en helt vanlig måte å gjøre dette på i fagbevegelsen. Så vi har tradisjon for dette i Norge også, men altså ikke i de politiske partiene.

Beskjed til Senterpartiet

Etter det Dagsavisen forstår, skal det være stor skepsis i Senterpartiet til denne måten å gjøre det på. Spørsmålet i seg selv kan få betydning for eventuelle regjeringsforhandlinger mellom Ap, Sp og SV.

«I ytterste konsekvens kan SV risikere å få beskjed om at uravstemningen må droppes før det blir aktuelt å gå inn i forhandlinger», skriver NTB. «En underliggende bekymring er at hvis regjeringserklæringen skal sendes ut til hele SVs medlemsmasse for godkjenning, så får høyresiden anledning til å hakke løs på den i flere dager før den eventuelt blir godkjent».

Til dette svarer SV-nestleder Kirsti Bergstø:

– Det krever jo en annen åpenhet. Vi legger oss ikke opp i hvordan andre partier behandler sine regjeringsresultater internt. Da forventer vi heller ikke at de vi eventuelt skal forhandle med, legger seg opp i hvordan vi behandler våre resultater, og vår interne prosess. Om Sp velger å la landsstyret bestemme over sitt forhandlingsresultat, mens SV tar alle sine medlemmer med på råd, så er det ingen prinsipiell eller stor forskjell i det – bortsett da fra at vi ønsker mer demokrati.

Hvilke saker er viktigst?

Men hvilke saker er det SVs over 16.400 medlemmer helst ønsker å få gjennomslag for i regjering?

– Når det gjelder saker er det retninga som er avgjørende. Det viktigste nå er å få med de andre partiene på en offensiv plan for å få ned forskjeller og utslipp, sier Bergstø.

SV-leder Audun Lysbakken har vært klar på at SV ikke vil gå i regjering for enhver pris.

– Blir det for slapt, går vi i opposisjon, sa Lysbakken etter at valgresultatet var klart mandag kveld.

Audun Lysbakken, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Stortingets vandrehall.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet tirsdag at han allerede har snakket med Lysbakken. SV-lederen har varslet tøffe forhandlinger om Sp blir med på å ta partiet inn i regjering, slik Ap ønsker.

Til NTB uttalte Lysbakken følgende om hva som må på plass:

– Har vi en troverdig politikk for å skape et vendepunkt som får forskjellene ned? Og har vi en troverdig politikk for å nå Norge sine klimamål og for å komme ordentlig i gang med den grønne omstillingen, det er det avgjørende.

For å ta det siste først: SV har gått til valg på at det skal bli slutt på all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel. Som Dagsavisen skrev tirsdag, kan dette bli den heteste saken i regjeringsforhandlingene. Verken Ap eller Sp ønsker letestans, men SVs Lars Haltbrekken har gjort det klart overfor Dagsavisen at spørsmålet om oljeleting står sentralt i eventuelle forhandlinger.

– Vi vant kampen mot oljeselskapene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tenkt å vinne denne kampen også. SV kommer aldri til å gå inn i en regjering som ikke sikrer store kutt i utslippene av klimagasser.

Tannhelse høyt på lista

Gjennom valgkampen har SV og Rødt løftet tannhelse som en sentral sak gjentatte ganger. Dagsavisen møtte partileder Lysbakken og nestleder Bergstø hos tannlege Emal Mangal i Lørenskog rett før valget.

Mangal fortalte at både unge og minstepensjonister synes det er dyrt å gå til tannlegen og at mange dropper jevnlige besøk. Det går ut over tannhelsen og kan føre til store utgifter for den enkelte på et senere tidspunkt. Budskapet fra SV-toppene til tannlegen var klart: Å innføre en tannhelsereform er blant de viktigste sakene som partiet vil prioritere i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Tannhelse er det store hullet i velferdsstaten. Vi har en velferdsstat for hele kroppen, unntatt tennene – og det er ingen logisk grunn til at det skal være sånn, sa Lysbakken.

Tannlege Emal Mangal håper politikerne innfører ordninger som gjør det lettere for folk med dårlig råd å gå til tannlegen. Her er han sammen med SV-toppene Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø.

Ap ønsker også en tannhelsereform, men er ikke enig med SV i hvordan det skal skje. Lysbakken bekreftet overfor Dagsavisen at det er avstand mellom SV og Ap i denne saken.

– Vi mener det kan gjennomføres i løpet av noen få år, og grunnen til det, er at vi har vilje til å omfordele nok gjennom skattepolitikken, sa Lysbakken.

SV har lovet at fylkeskommunene skal få tilført midler for å få ned køene til behandling gjennom offentlige støtteordninger. Partiet vil også innføre gratis tannhelsesjekk for alle over 75 år og gratis tannbehandling for alle under 22 år. Men det viktigste grepet SV vil ta, er å innføre en maksgrense på egenandeler ved tannbehandling. På sikt er målet at nivået skal være like lavt som ved annen helsebehandling.

En annen sak som SV prioriterer høyt, er gratis SFO for alle skolebarn. Sp og Ap vil ikke gå like langt. Ap vil starte med alle førsteklassinger, mens Sp vil prioritere lavinntektsfamilier.

For SV er det også svært viktig å reversere det partiet kaller «usosiale kutt» som regjeringen har gjort i velferdsordningene. En av kampsakene til SV har vært å reversere innstrammingen i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP), som rammet flere tusen personer svært hardt. Ap har også engasjert seg i denne saken og har varslet at det vil komme endringer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her