Nyheter

Ny rapport: Arbeidsmarkedstiltak får flere ut i jobb

Arbeidsmarkedstiltak virker for å få flere ut i arbeid, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at Navs brukere får delta på slike tiltak for å komme i jobb.

Det kommer fram i en ny rapport, gjort av Oslo Economics for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Resultatene tyder på at arbeidsmarkedstiltak som virkemiddel fungerer for å få flere i arbeid, og at tiltakene i dag brukes på deltakere som har positive effekter av tiltakene, sier arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Dagsavisen.

Lønnstilskudd

Brenna sier det er særlig ett tiltak som har positiv effekt.

– Det er spesielt tiltaket lønnstilskudd som hjelper folk fra utenforskap og inn i jobb. Det vil si at arbeidsgiver ansetter kandidaten i en vanlig stilling med ordinær lønn, men får et tilskudd til lønnen utbetalt av Nav.

Midlertidig lønnstilskudd er blant tiltakene som forskningen viser har best – og varig – effekt, forteller Brenna.

– Hele 69 prosent av mottakerne har jobb et år etter. Summen av økt verdiskaping og spart trygd er på 1,16 millioner etter syv år, per tiltaksløp. Det kan bety at det kan lønne seg å øke innsatsen på dette området. Det er samtidig ikke slik at dette er det riktige tiltaket for alle, men for mange er det helt klart en inngangsbillett til jobb. For noen kan det være aktuelt med et annet tiltak først, for eksempel arbeidstrening, og deretter lønnstilskudd, sier Brenna.

Les også: Fikk fast jobb i Securitas etter flere år med hull i arbeidslivet

Store summer

Regjeringen bruker rundt 11 milliarder kroner årlig på arbeidsmarkedstiltak. Før sommeren skal Tonje Brenna legge fram en melding om arbeidsmarkedspolitikk, og hva regjeringen mener bør gjøres for å få flere i jobb.

– Denne rapporten viser først og fremst at de tiltakene vi har, virker. Vi bruker store summer på dette hvert år. Dette er investeringer i enkeltmennesker, men vi ser også at dette kommer Norge til gode, og derfor er vel anvendte penger, sier Brenna.

Denne rapporten viser først og fremst at de tiltakene vi har virker.

—  Tonje Brenna (Ap), arbeids- og inkluderingsminister

– Hva blir din og regjeringens arbeid etter å ha gått igjennom rapporten?

– Vi ser at befolkningen endrer seg, og har andre utfordringer enn for 15–20 år siden. Da var det muskel- og skjelettplager som holdt folk utenfor arbeidslivet. Nå er det psykiske problemer mange sliter med. Vår oppgave blir å finne de rette verktøyene for å få folk i arbeid, sier hun.

Rapporten viser at de fleste tiltakene bidrar til at folk kommer i jobb, og at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det inkluderer blant annet oppfølging, utdanning og arbeidstrening.

– Vi må derfor ha flere tiltak tilgjengelig i Nav-systemet, som kan tilpasses ønsker og behov både for ansatte og arbeidsplassene, sier statsråd Tonje Brenna.

– Det er mye som fungerer bra, men det er også rom for forbedringer. Dette tar jeg med meg i arbeidet vi har nå, for å utvikle politikk som skal få flere folk i jobb. Vi vil komme med forslag til hva vi kan gjøre for å få flere av de rundt 600 000 som i dag står utenfor inn i jobb. Det er altfor mange utenfor arbeidslivet, som har mye å bidra med, sier hun.

Les også: Lars lever med blodkreft: – Jeg taper penger på å være syk

Språk

I fjor kom regjeringen med en ungdomsgaranti i regi av Nav for de mellom 16 og 30 år.

– Her går det på mer tilpasset og tettere oppfølgning, helsehjelp, og sørge for at de fullfører utdanningsløpet. For innvandrere handler det mye om språk. Det er viktig at de deltar på introduksjonsprogrammer slik at de lærer norsk godt nok til å komme i arbeid. Og at de fortsetter norskopplæringen mens de er i arbeid, sier statsråden.

I Norge er det i dag nesten en halv million som ikke har fullført videregående opplæring. Blant denne gruppen er det mange langtidsledige.

– I et samfunn som Norge, som har et kompetent arbeidsliv, og hvor vi omstiller oss jevnlig, er det viktigere enn noensinne å ha ferdigheter i bånn. Derfor vil vi ha tiltak for å få enda flere til å fullføre videregående opplæring, sier Brenna.

– Vi trenger at alle som kan jobbe, er i jobb. Folk bør bruke mindre tid på å dokumentere hvorfor de ikke kan være i aktivitet, og mer tid på å komme seg i aktivitet. Samtidig skal vi stille opp og bidra til tilrettelegging der det er nødvendig. Med denne rapporten får vi et bedre grunnlag for å gjøre nettopp det, avslutter arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen