Valget 2021

Lan Marie Berg: – Erna har sviktet på klimaberedskap

Norge mangler en skikkelig klimaberedskap, og regjeringen har ikke gjort noen ting med det på åtte år, hevder MDGs Lan Marie Berg.

– I sommer har vi altså sett mennesker miste livet av flom i Tyskland, Belgia og Nederland. Da er det dypt urovekkende at uavhengige rapporter dokumenterer at beredskapen i Norge ikke er god nok, og at vi blant annet mangler sikring mot ras, skred og flom, sier stortingskandidat Lan Marie Berg (MDG) i en e-post til Dagsavisen. Utspillet kommer i kjølvannet av mandagens partilederdebatt, der klima var et sentralt tema.

– Erna har sviktet på klimaberedskap, mener Berg, som kritiserer regjeringen fordi de ikke har kommet med en oppdatert beredskapsplan for klima etter to perioder ved makten.

– Skremmende

Sist det ble lagt fram en nasjonal strategi for klimaberedskap var i 2013. Da la Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering fram en stortingsmelding om dette. Planene har ikke blitt oppdatert i Erna Solbergs regjeringstid, ifølge MDG.

– Når vi ser hvordan ekstremvær har rammet Europa og våre naboland stadig hardere de siste årene, er det skremmende å vite at Norge sin strategi for klimatilpasning og beredskap er åtte år gammel. Behovet for klimaberedskap er et helt annet nå enn i 2013, likevel har ikke Erna Solberg kommet med noen oppdatert strategi, sier Berg, og legger til:

– Høyre gikk til valg på beredskap i både 2013 og 2017. Men det gjelder tydeligvis ikke klimaberedskap. Vi frykter at mangel på lederskap, utdaterte planer og manglende investeringer i sikring og forebygging vil kunne få alvorlige konsekvenser de neste årene. Lærdommen etter både 22. juli og pandemien var at vi var for dårlig forberedt, nå gjør vi den samme tabben på klima.

Lærdommen etter både 22. juli og pandemien var at vi var for dårlig forberedt.

—  Lan Marie Berg

Ser til Sverige

Berg tar på sin side til orde for en ny nasjonal strategi etter modell fra Sverige. I 2018 la den svenske regjeringen fram en oppdatert nasjonal strategi for klimatilpasning. Det ble også etablert et nasjonalt, uavhengig ekspertråd for klimatilpasning som skal vurdere regjeringens arbeid. Dette er noe Berg vil ha i Norge, sammen med mer penger til flom- og skredsikring, og en styrking av beredskapsetatene.

Deler Bergs bekymring

I statsminister Erna Solbergs leir er de ikke enige i Bergs påstand om at ingenting har blitt gjort på klimaberedskap på åtte år.

– Vi tar både klimaendringene og konsekvensene av den på alvor, det er også grunnen til at det har vært et av hovedsatsingsområdene til Høyre de siste årene, og blant annet resultert i den svært offensive Klimaplanen vi la fram i år, sier Lene Westgaard-Halle (H), medlem i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Høyre har prioritert flom- og skredsikring betydelig gjennom regjeringsperioden. De siste årene har det blitt gjennomført sikringstiltak for 200–350 mill. kroner hvert eneste år, fortsetter Westgaard-Halle i en e-post til Dagsavisen.

Hun legger til at de også har foreslått endringer i plan- og bygningsloven for å være forberedte på konsekvenser av klimaendringene. Hun hevder dessuten at regjeringen har «revolusjonert klimapolitikken i Norge de siste årene», og at de norske utslippene er på sitt laveste siden 1993.

– Men det er ikke nok, vi må trappe opp innsatsen enda mer, og vi må være forberedte på å håndtere konsekvensene av klimaendringene som vi jo allerede føler på kroppen her hjemme, sier Westgaard-Halle.

– Jeg deler bekymringen til Berg hva gjelder de menneskeskapte klimaendringene og konsekvensene vi har sett i sommer. Dette er det største problemet verden står overfor.

Mer fra Dagsavisen