Politikk

Sprekk på 3 milliarder – truer med å skrinlegge hele prosjektet

Budsjettsprekken på CO2-renseanlegget på Klemetsrud er potensielt på hele 3 milliarder. Nå kan hele prosjektet gå i vasken.

Det framkommer av regjeringens reviderte statsbudsjett som ble offentlig torsdag formiddag.

Det ble tidligere i vår kjent at arbeidet med å bygge CO2-renseanlegg på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud ble satt på vent. Grunnen er et oppdatert kostnadsestimat som viser at prosjektet vil bli vesentlig dyrere enn først antatt.

Hvor stor kostnadssprekken er har så langt vært ukjent, men i revidert budsjett skriver regjeringen at det er langt høyere enn den opprinnelige prislappen på 5,5 milliarder.

– Celsios estimater viser at dersom prosjektet hadde blitt videreført med dagens prosjektgrunnlag, ville forventede samlede investeringskostnader vært i overkant av 8 mrd. kroner, som er om lag 3 mrd. kroner høyere enn ved investeringsbeslutning, skriver regjeringen i revidert busjett.

Stenger pengekrana

De advarer nå om at hele prosjektet kan bli skrinlagt.

– Med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader. Olje- og energidepartementet har orientert selskapet om at det ikke kan forvente økte finansieringsbidrag fra staten, skriver regjeringen.

– Kostnadsøkningene og forsinkelsen skyldes ikke CO2-fangstteknologien. De økte kostnadene og forsinkelsen skyldes ifølge Celsio omlokalisering av utskipningsanlegget, eiendomskostnader, infrastruktur for tilgang til strøm og styrking av prosjektorganisasjonen. Celsio viser også til økte energi- og materialkostnader og valutaeffekter, skriver regjeringen.

Hafslund Oslo Celsio har tidligere opplyst at de har satt prosjektet på pause nettopp for å gå gjennom prosjektet for å kutte kostnader.

– Historisk klimahavari

Å få til CO2-fangst og lagring (CCS) på Klemetsrud er et være eller ikke være for om Oslo skal nå sine mål om å bli en nullutslippsby innen 2030.

Miljøpolitisk talsperson og nestleder i Venstres bystyregruppe i Oslo, Marit Vea, kaller budsjettsprekken alarmerende.

– Regjeringen signaliserer tydelig at de ikke vil bidra med mer penger til prosjektet, og viser heller ingen vilje til konstruktivt samarbeid for å finne løsninger. I praksis sier de at prosjektet nå får seile sin egen sjø. Med dette bekrefter Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok en gang at klima ikke er en prioritet for dem, og de skjønner åpenbart ikke hvor mye det haster å oppnå dype utslippskutt. Nå hviler mye av håpet om en løsning på at prosjektorganisasjonen selv klarer å kutte kostnader. Hvis det ikke lykkes står Oslo utvilsomt foran et gedigent historisk klimahavari, sier Vea.

Norcem

For Norcems karbonfangstanlegg i Porsgrunn har regjeringen derimot gode nyheter. Også det prosjektet har sprukket med over 1 milliard. I over et år har regjeringen og Norcem forhandlet om hvem som skal ta regninga for de økte kostnadene. Og også her har regjeringen truet med å skrinlegge prosjektet dersom forhandlingene ikke kom i mål.

Nå har de funnet en løsning.

– Med forslaget til løsning skal Norcem dekke overskridelsene mot at staten gir et oppstartstilskudd på 150 mill. kroner som utbetales ved utskiping av den første lasten med CO2. For hver dag etter 1. mai 2025 hvor første utskiping ikke er gjennomført, reduseres oppstartstilskuddet med 1 mill. kroner, skriver regjeringen.

De skriver videre at de forventer at også Norcems karbonfangstanlegg, som skal være operativt i 2025, vil bli forsinket.

Mer fra Dagsavisen