Nyheter

Kan gi feriepenge-kutt

Dersom mottakere av feriepenger fra Nav har ubetalte offentlige krav, kan det kutte i «ferielønnen» deres.

Inkassorådgiver Geir Grindland i Remake Accounting sier at mange ringer og forteller ham at de ikke har penger til å betale inkassosaker siden det offentlige har motregnet feriepenger som de skulle ha fått fra Nav.

− Flere av disse er i den gruppen som sliter med å holde seg flytende økonomisk, og derfor er feriepengene fra Nav sårt trengt, sier Grindland til Rogalands Avis.

− Det er mulig for Nav å motregne feriepenger fra personer som skylder offentlige krav, for eksempel ubetalt skatt eller avgifter. Dette betyr at hvis en person har et utestående beløp til det offentlige, kan Nav kreve å motregne denne gjelden mot feriepengene som personen har krav på å motta, forklarer Grindland.

Geir Grindland i rådgivningsselskapet Inkassopartner.

Har ikke tall på feriepenge-kutt

Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav, sier at feriepengene for 2023 er ikke beregnet og at de derfor ikke har tall på utleggstrekk i feriepenger.

Fagavdelingen i Nav opplyser overfor RA at de ikke har tall på hvor mange mottakere av feriepenger fra Nav som har fått disse utbetalingene motregnet, verken i år eller tidligere år.

− Utleggstrekk er regulert av dekningsloven og kan tas i pensjon eller annen ytelser fra Nav, inkludert feriepenger. Informasjon og dialog om utleggstrekk må bruker ha gjennom den namsmyndighet som har nedlagt trekket, sier Fålun til RA.

Kan ikke alltid kutte i «ferielønnen»

Inkassorådgiver Grindland sier at motregning av feriepenger kan være en effektiv måte for Nav å inndrive gjeld, men det er viktig å huske på at det finnes regler som må følges.

− Nav kan, for eksempel, ikke motregne feriepenger dersom dette vil føre til at personen ikke har nok midler til å dekke sine grunnleggende levekostnader. For å motregne feriepenger fra en person som skylder offentlige krav, må Nav først sende et varsel om at de vil motregne. Dette varselet må inneholde informasjon om hva beløpet skyldes og hvordan personen kan protestere eller bestride kravet, sier Grindland.

− Hvis personen ikke protesterer eller betaler kravet innen en viss tidsfrist, kan Nav gå videre med motregning av feriepenger. Det er viktig å huske på at Nav bare kan motregne feriepenger som er utbetalt i løpet av det samme året som kravet er utløpt, fortsetter han.

---

FAKTA

Hvem får feriepenger fra Nav, og når kommer de?

Det er ikke alle ytelser fra Nav som gir rett på feriepenger.

De ytelsene som gir rett på feriepenger, er sykepenger, svangerskapspenger, pleiepenger i livets sluttfase, for sykt barn og for utviklingshemmede over 18 år, opplæringspenger, omsorgspenger, foreldrepenger og dagpenger*.

Feriepengene fra Nav blir i de fleste tilfeller utbetalt i mai året etter at feriepengene er opptjent.

* For å få ferietillegg må du ha fått dagpenger i mer enn åtte uker året før. Det vil si at om du fikk dagpenger i mer enn åtte uker i 2022, vil du få ferietillegg i år. Ferietillegget er 9,5 prosent av dagpengene du mottok året før. Du får ferietillegget utbetalt i juni.

Kilde: Nav

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: