Politikk

Oslo MDG åpner for å fjerne fritt skolevalg

SV og Ap vil fjerne rent karakterbasert opptak i videregående. Nå følger Oslo MDG etter og åpner for første gang for å skrote rent karakterbasert opptak.

Under en svært jevn avstemming på Oslo MDGs årsmøte lørdag landet et flertall på en formulering om at MDG åpner for å endre inntaksmodellen for videregående skoler.

I dag er det kun karakterer som ligger til grunn for hvilke søkere som kommer inn på hvilke videregående skoler i Oslo. Tilhengere av denne ordningen kaller det fritt skolevalg, motstanderne kaller det karakterbasert opptak.

Ap og SV ønsker å endre dette til en såkalt blandingmodell der halvparten av skoleplassene på en skole går til søkerne med best karakterer, mens den andre halvparten gis til ulike karaktergrupper.

MDG har tidligere vært skeptisk til denne modellen, men på årsmøtet stemte de altså for en formulering som åpner for å støtte Ap og SV.

«Mangfoldige læringsmiljøer og motiverte elever er det viktigste for å forberede elevene på resten av livet. Derfor er vi åpne for endringer av inntaksmodellen til videregående skole. Inntaksmodellen må være forståelig og forutsigbar for elevene» heter formuleringen som ble vedtatt lørdag.

Flere modeller

Oslo MDG diskuterte både å la foreldrenes utdanningsnivå være førende for inntak til videregående og en lotterimodell, men begge disse alternativene ble skrotet.

MDGs Rauand Ismail spør om regjeringen kan dokumentere at budsjettenigheten med SV vil føre til større kutt i klimagassutslippene i 2022 enn Solberg-regjeringens budsjettforslag. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Utdanningspolitisk talsperson og ordførerkandidat Rauand Ismail var blant dem som ønsket å beholde dagens modell, der karakterer avgjør hvilke søkere som får plass først, såkalt fritt skolevalg.

– Vi har vedtatt at vi åpner for å se på endringer i inntaksmodellen og har ikke gått god for noen av dagens alternative modeller til inntak. Så har vi sagt at det er viktig at en eventuell ny modell er forståelig og forutsigbar for elevene når de skal søke skole. Ingen av modellene som har vært diskutert til nå er det, etter min mening. Jeg synes dette er et greit vedtak, selv om min anbefaling var å bevare dagens inntaksmodell, sier han til Dagsavisen.

Gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, Eivind Trædal, var blant dem som tok til orde for formuleringen som åpner for å endre inntaksmodell.

– Jeg mener det er bra at partiet nå åpner for å endre inntaksmodellen. Vi må ta på alvor at dagens rent karakterbaserte opptak bidrar til økt segregering av elevmassen. Dette er et av flere tiltak som kan motvirke det, sier han.

Høyre skuffet

– Jeg er skuffet, sier Høyres byrådslederkandidat og forkjemper for fritt skolevalg Eirik Lae Solberg.

Han mener at dersom det blir fortsatt rødgrønt flertall etter valget er det ingen grunn til å tro at resultatet vil bli noe annet enn SVs og Aps blandingsmodell.

– Nå er det velgerne som får avgjøre om vi skal beholde fritt skolevalg eller SVs mulighetsmodell, som jeg kaller en umulighetsmodell. Den vil ikke hjelpe skolene som sliter i dag, kun føre til hardere konkurranse om de plassene som er igjen. I tillegg blir den så komplisert at den nærmest er umulig å forstå, og vi risikerer at elever gjør det dårligere enn de ellers ville gjort fordi de håper på å havne på et lavere mestringsnivå. Det er uoversiktlig, demotiverende og hjelper ikke skolene som sliter, sier Lae Solberg.

– Er det ikke en kjensgjerning at fritt skolevalg skaper segregering i skolene, der de flinkeste elevene samler seg på noen skoler, mens de svakeste elevene ender opp på andre skoler?

– Det er flere svakheter med fritt skolevalg. Men modellene som til nå er lansert har jeg enda større betenkeligheter med. Vi ønsker å kombinere fritt skolevalg med en kraftig økonomisk satsing på skolene som sliter for at de skal få muligheten til å heve seg, sier Høyre-politikeren.

Eiendomsskatt

MDG bestemte seg også lørdag for at de åpner for å øke eiendomsskatten i Oslo etter valget.

– Vi har sett at kommunens inntekter fra eiendomsskatten har økt. Hvis det fortsetter sier vi nå at vi vil reservere de pengene til boligsosiale tiltak. Det kan for eksempel være økt bostøtte eller leie-til-eie ordningen, sier Einar Wilhelmsen.

Han er finansbyråd i Oslo for MDG og har ledet programarbeidet i forkant av årsmøtet.

Akkurat nå styrer MDG både på en byrådserklæring og et partiprogram der de sier tydelig at de ikke vil øke eiendomsskatten. Lørdag vedtok de at de åpner for å øke eiendomsskatten forutsatt at pengene brukes på boligsosiale tiltak.

Oslos finansbyråd og energipolitisk talsperson i MDG Einar Wilhelmsen krever krafttak for å utjevne strømprisene mellom nord og sør i Norge.

– Vi har også sagt at vi åpner for å justere promillen. Og forslaget åpner også for å justere innslagspunktet, altså hvem som betaler eiendomsskatt gjennom å øke bunnfradraget. Etter hvert som boligprisene vil flere og flere måtte betale eiendomsskatt. Da kan vi framover også med dette programpunktet justere det innslagspunktet, sier Wilhelmsen.

Han sier forslaget gjelder for både næringseiendom og boliger, og at det er særlig næringseiendom de forventer en prisvekst og økte inntekter fra eiendomsskatten framover.

– Arbeiderpartiet sier tydelig at de ikke vil øke eiendomsskatten. Både SV og Rødt sier tydelig at de vil øke den. Hva vil dette vedtaket bety i praksis?

– Det betyr at vi har fleksibilitet til å justere eiendomsskatteinntektene. Men vi binder oss til hva vi skal bruke eventuelle ekstra inntekter til. Vi sier tydelig at hvis vi skal øke eiendomsskatten skal vi bruke inntektene til flere sosiale tiltak i boligmarkedet.

Høyre raser

Eirik Lae Solberg i Høyre rister på hodet også over MDGs eiendomsskattevedtak. Han er overbevist om at dagens vedtak hos MDG vil bety økt eiendomsskatt i Oslo, dersom de rødgrønne vinner valget. Selv om Arbeiderpartiet er tydelige på at skatten ikke skal opp er SV, Rødt og MDG til sammen langt større enn Ap.

Eirik Lae Solberg

– Et svekket Ap har verken evne eller vilje til å stoppe det. Og dette gjør de i en situasjon der mange allerede sliter med å få endene til å møtes. Det er uforståelig at de på toppen av alle andre utgiftsøkninger vil gjøre det enda dyrere å bo i Oslo. Mange har nylig fått varsel om en kraftig økning i eiendomsskatten, nå åpner MDG for å gjøre det enda verre, sier Høyre-politikeren.

– Partiene på venstresiden har tydeligvis gitt opp å løse Oslos utfordringer med de pengene vi allerede har. De viser ingen vilje og evne til å gjøre ting på nye måter og prioritere det viktigste. Deres eneste løsning er å øke skattene, legger han til.

Selv om Høyre er mot eiendomsskatt i Oslo bruker de selv inntektene fra eiendomsskatten når de lager sine alternative budsjetter. Solberg går ikke med på at Høyres kritikk av den rødgrønne eiendomsskatten er hul når Høyre selv ikke klarer å fjerne den.

– Nei. Vi vil redusere eiendomsskatten og sørge for at færre betaler den hvert år. Det er i kontrast til byrådet som vil øke den hvert år. Samtidig ønsker vi å satse på skolen og eldreomsorgen og regnestykket må gå opp hvert år. Det er derfor ansvarlig å redusere den gradvis, men slik at vi til slutt får fjernet den helt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: