Politikk

Regjeringen vender ryggen til fagforeningene – vil tillate vikarbyråer i helsesektoren

Neste uke vil Stortinget vedta tøffe innstramminger for vikarbyråer og innleid arbeidskraft, men gir unntak for helse- og omsorgssektoren. SV og fagbevegelsen rister på hodet.

– Vi mener det ikke er behov for et eget unntak for helsepersonell. Det handler om at det er avgjørende å sikre rekruttering av fast ansatte med hele stillinger i helsevesenet, og ikke overlate den jobben til bemanningsbransjen, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

I sommer la regjeringen fram et nytt, strengt regelverk for bruk av innleid arbeidskraft og vikarbyråer. Nå skulle det bli slutt på at bruk av innleid arbeidskraft fortrengte faste ansettelser, slo regjeringen fast.

Men i høst kom regjeringen med et viktig unntak. I helse- og omsorgssektoren skulle det fortsatt være mulig å bruke vikarbyråer og innleid arbeidskraft i tilfeller der arbeidet er av «midlertidig karakter». Begrunnelsen var blant annet at det er vanskelig å få rekruttert nok kvalifisert helsepersonell i distriktene, og at man ved en nødssituasjon kan være avhengige av å bemanne opp kraftig på kort varsel, for eksempel ved en pandemi.

Forslaget om å likevel ikke inkludere helsepersonell i alle innstrammingene møtte sterke reaksjoner blant de ansattes fagforeninger. Fagforbundet, LO, Norsk Sykepleierforbund, Unio og YS har alle uttalt seg kritisk til at bruk av vikarbyråer fortsatt skulle være innenfor i helsevesenet. De mener det offentlige har ansvaret for å sikre beredskapen i helsevesenet, og at man ikke kan la vikarbyråer være en grunnstein i den norske helseberedskapen.

Skår i gleden

Mandag ble saken behandlet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Der ble et flertall enige om å beholde regjeringens ønske om å gi unntak for helsepersonell fra de strenge reglene. Men samtidig ber de regjeringen stramme opp forskriften slik at det blir vanskeligere for helseforetakene og kommunene å benytte unntaksregelen.

Det er ikke bra nok, mener SV, som støtter fagforeningene i at det ikke burde være noen unntaksbestemmelse for helsepersonell i det hele tatt.

– Både Sykepleierforbundet, Unio og Fagforbundet har gått hardt ut mot at det skal gjøres unntak for helsearbeidere, nettopp fordi det er fullt mulig i ekstraordinære tilfeller som pandemien å lage egne forskrifter som ivaretar spesielle situasjoner. Å legge opp til at ordinær drift i praksis skal dekkes opp gjennom innleie er det motsatte av å bygge opp et sterkt offentlig helsevesen med egne ansatte, sier Bergstø.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø vil ha flere tiltak for å gjøre noe med de høye strømprisene, men får nei fra Ap. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hun understreker samtidig at SV støtter innstrammingene i innleieregelverket, og sier at dette er en gledens dag for norsk arbeidsliv, men med et lite skår i gleden.

– Når vi ser at bemanningsbyråer trekker til seg folk som i stedet burde ansettes direkte i virksomhetene så er det en utfordring som må løses. Det brukes store summer i dag på innleie i kommunene og helseforetakene. Det viktigste er å få rett kompetanse på rett plass, og sørge for at det er egne ansatte som utgjør grunnstrukturen i helsevesenet.

Ikke grønt lys

Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes sier at unntaksbestemmelsen for helsepersonell som Stortinget vil vedta neste uke er strengere enn forslaget regjeringen sendte på høring tidligere i høst.

– Vi er krystallklare på at denne lovendringen handler om at folk skal være ansatte i virksomheten der de utfører arbeidet. Dette må også ses i sammenheng med heltidsnormen vi vedtok for kort tid siden. Dette er på ingen måte et grønt lys for bruk av innleie i helsevesenet, sier Sundnes.

4.kandidat fra Oslo Arbeiderparti, Trine Lise Sundnes.

I praksis betyr det at Stortinget nå innfører en drøftelsesplikt med tillitsvalgte dersom helseforetakene skal leie inn gjennom vikarbyråer gjennom unntakshjemmelen.

– Vi kjenner til at i noen steder i landet har de større problemer med å skaffe tilstrekkelig helsepersonell for å opprettholde driften. Der har Ap, Sp og SV sagt at forskriften må ha en snevrere adgang til innleie enn det som ble sendt på høring fra regjeringen. Det stilles kraft til drøftinger med tillitsvalgte ved bruk av unntakshjemmelen. Vi har rammet inn dette på en måte som sikrer krav til forsvarlig drift, men som samtidig er snevrere enn det som ble sendt ut på høring.

– Begrunnelsen for unntaksbestemmelsen handler om beredskap. Er det vikarbyråene som skal sikre beredskapen i helsevesenet i Norge?

– Nei. Min tilnærming er at fordi bemanningsforetakene har hatt så frie tøyler til å etablere seg langt utover det som var intensjonen da det ble åpnet for innleie, ser vi at i et kort perspektiv kan det være behov for dette. Men i et lengre perspektiv er det vår klare forutsetning at dette skal virksomhetene klare selv, uten bistand fra bemanningsbransjen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen