Vil skrote «gjengs leie»-prinsippet

– Det er usosialt å bruke prinsippet om «gjengs leie», eller markedsleie, som det egentlig er. For dette rammer både familier og enkeltpersoner som trenger boliger, og frivillige organisasjoner som har behov for å leie lokaler, sier Eirik Tveiten (Rødt).

– Jeg ønsker at Moss bystyre skal skrote det prinsippet som blir kalt «gjengs leie», som i praksis ikke er noe annet enn en form for markedsleie. Definisjonen på gjengs leie er tredelt: En del av leien består i å betjene selve lånet som huseier har tatt opp, en del er en beregning av vedlikeholdsutgifter og den tredje delen er en «hyggelig» profitt, mener Tveiten.

Les også: Han ble offer for «gjengs leie»

Tre spørsmål

Nå har han levert inn et grunngitt spørsmål til bystyremøtet på tirsdag 26. februar, der han stiller følgende spørsmål til ordfører Hanne Tollerud (Ap):

1. Ser ordføreren det urimelige i at frivillige organisasjoner og folk som sliter i boligmarkedet skal betale markedspris, som er så høy at de må søke hjelp fra andre kommunale ordninger for å betale leiekostnadene?
2. Mener ordfører at det er riktig av bystyret å pålegge MK Eiendom å bruke gjengs leie?
3. Vil ordføreren ta initiativet til en annen beregningsmåte av husleie fra MK Eiendom, for såvel frivillige organisasjoner som til fattige enslige og familier med vansker i boligmarkedet?

– Bør vurderes

Ordfører Hanne Tollerud forteller at hun jobber med å få inn en del faktamateriale om hvordan prinsippet om «gjengs leie» slår ut i Moss.

– Jeg har ikke formulert noe svar til Tveitens grunngitte spørsmål ennå. Men det er klokt å vurdere hele prinsippet med leieforhold og bolig- og uteleiemarked nå som vi forbereder oss på å bygge Nye Moss.

–Vet du hvor lenge prinsippet om «gjengs leie» har vært praktisert i Moss?

– Nei. Men det ble vedtatt i bystyret lenge før jeg ble ordfører; sannsynligvis for et par tiår siden. Så vi trenger en gjennomgang av hvordan dette prinsippet slår ut for byens befolkning og organisasjoner, sier Hanne Tollerud.

Rapids husleie

Eirik Tveiten forteller at han har vært opptatt av det stadig mindre sosiale boligmarkedet i lang tid, og har reist spørsmålet om husleie og lave inntekter ved flere anledninger. Men da saken med leiekostnadene for idrettsklubben Rapid Athene Moss kom opp, ble dette problemet veldig synlig. Breddeklubben som driver godt arbeid for barn og ungdom vurderer å trappe ned virksomheten på grunn av et krav om årlig husleie fra Moss kommunale Eiendomsselskap på 200.000 kroner.

– Det er helt urimelig, og synliggjør hvordan markedsleie skaper sosiale forskjeller i lokalsamfunnet, sier Eirik Tveiten. Rødt reiste Rapidsaken i formannskapet 12. februar. Ordfører Hanne Tollerud ba rådmannen føre opp saken om husleie til idrettsorganisasjoner til neste formannskapsmøte.