Raymond Johansen har tillit til Thorkildsen

Som Inga Marte Thorkildsens øverste sjef, skal byrådsleder Raymond Johansen håndtere og avgjøre varslersaken mot henne.

 

– Dette er en svært alvorlig sak, og en svært krevende sak. At det har kommet et varsel mot en sittende byråd er forvaltningsmessig upløyd mark, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tirsdag fattet han en beslutning om hvordan det alvorlige varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skal behandles.

– Den åpenbare vurderingen av det er at jeg selv må overta håndteringen av disse varslene, sier Johansen med henvisning til prinsippene for håndtering av varslersaker.

– Det er jeg som er overordnet Inga Marte Thorkildsen, og varslinger skal alltid ivaretas av overordnede. Internrevisjonen i kommunen skal ha ansvar for informasjonsinnhentingen, med juridisk bistand fra personalseksjonen. I tillegg skal kommuneadvokaten behandle de beskyldningene som har kommet gjennom varselet for brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesregelverket, sier han.

Fredag 7. september ble det sendt inn et varsel mot Thorkildsen til Oslo kommune, som inneholdt alvorlige påstander om måten hun oppfører seg på, og en rekke brudd på ulike lover.

Kommentar: "Skolebyråden kan sikkert være et troll. Det betyr ikke at varselet mot henne ikke er en drittpakke" (Lars West Johnsen)

– Må tre til side

Byrådslederens beslutning får støtte av det største opposisjonspartiet i Oslo bystyre, Høyre. Partiets gruppeleder Eirik Lae Solberg har likevel noen innvendinger.

– Det er bra at  byrådslederen endelig har kommet på banen og konkludert med at han selv skal håndtere varselet. Det skaper i hvert fall et grunnlag for en forsvarlig behandling at det er han som Thorkildsens overordnede som skal konkludere i saken.

I utgangspunktet har Oslo kommune et varslingsråd, bestående av et knippe avdelingsdirektører, som håndterer varslersaker. De er imidlertid underlagt de politisk valgte byrådene – noe som umuliggjør at disse behandler varselet.

Solberg er imidlertid klar på at Johansen burde sette Thorkildsen på sidelinja mens varselet behandles.

– Det er fordi skolebyråden, etter at varselet ble kjent, har angrepet etaten det ble varslet fra og på den måten forsøkt å undergrave troverdigheten til varselet.

Han sikter til uttalelser fra Thorkildsen om et vanskelig samarbeid med Utdanningsetaten, og at etaten motarbeider den politiske ledelsen.

– Det skaper ikke den nødvendige tilliten til behandlingen, sier han.

– På hvilken måte?

– Det skaper ikke tillit til behandlingen at byråden det er varslet om kan fortsette i stillingen og derfra prøve å undergrave troverdigheten til varselet, samtidig som sjefen hennes skal behandle det. Gjennom sin opptreden har hun bidratt til å høyne konfliktnivået, stikk i strid med det som er Oslo kommunes retningslinjer, sier Solberg.

– Det kan gå utover den viktige jobben som Oslo skolen gjør.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

– Jeg har ansvaret

På spørsmål om Thorkildsen kan bli sittende som skolebyråd mens granskingen pågår, svarer Johansen:

– Selvfølgelig. Inga Marte Thorkildsen har min fulle tillit. Og jeg forventer at hun, i likhet med Utdanningsetaten, gjør den jobben som er påkrevd også mens dette arbeidet pågår.

– Hva tenker du om at en underliggende etat har varslet mot en politisk valgt leder?

– Jeg tenker ikke noe annet enn at dette har vi ikke sett tidligere, og at det forvaltningsmessig også er krevende. Det er anonyme varsler. Vi må også ta anonyme varsler på alvor, og Oslo kommune har lang erfaring med det med sentrale varslingsrådet som min kommunaldirektør vanligvis styrer. Og det er alltid slik at en overordnet har ansvaret. Vi følger det samme prinsippet nå, og det er at det er den overordnede for den det er varslet mot – og jeg er Inga Marte Thorkildsens overordnede. Jeg har ansvaret for disse varslene, og for å få denne informasjonsinnhentingen jeg trenger.

– Du er hennes leder, og du plukket henne til å sitte i byrådet du leder. At du skal håndtere og konkludere i saken – tror du at den behandlingen vil ha tillit i bystyret?

– Da har bystyret én oppgave, og det er å vurdere om de har tillit til meg eller ikke. Bystyret har full anledning til å eventuelt stille mistillitsspørsmål.

Les mer om varslersaken:

Nytt varsel mot skolebyråd Thorkildsen

Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Skolesjef Søgnen tapte maktkamp med byråden

Lektor mener Thorkildsen-varsel er ledd i maktkamp

 

Dette er saken

* 11. september rapporterte Aftenposten om at ledere i Utdanningsetaten i Oslo har sendt inn et varsel med alvorlige påstander mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

* Varselet ble lekket til Aftenposten allerede fredag 7. september.

* Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende». Hun blir dessuten beskyldt for en rekke lovbrudd.

* Det pågår samtidig en prosess i kommunen som kan ende med at mangeårig skoledirektør Astrid Søgnen mister jobben.