Tidligere deltidsansatt Jonas Kern og tillitsvalgt ved Meny Vika, Karin Hamansen, forteller at sykefraværet har gått ned ved butikken etter at de ble en del av «Prosjekt ufrivillig deltid», et samarbeid mellom Virke og Handel og Kontor. FOTO: HILDE UNOSEN

Med heltid på menyen

Matbutikken Meny Vika i Oslo ble kvitt ufrivillig deltid gjennom et prøveprosjekt. – En vinn-vinn situasjon, mener både butikksjef og tillitsvalgt.

– Jeg har regnet på det. De siste årene er det faktisk mellom 15 og 20 personer som har gått fra deltid til enten heltid eller større stillingsbrøk, alt etter hva folk vil ha. Så det ligger i veggene her, sier Karin Hamansen, tillitsvalgt ved Meny Vika.

Ufrivillig deltid i arbeidslivet har i årevis stått høyt på den politiske dagsordenen. Både fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene har erklært at de vil få bukt med problemet, og regjeringen har brukt store penger på å finne tiltak og løsninger mot at folk må jobbe mindre enn de vil.

Likevel viser tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke at omtrent én av fem deltidsansatte i varehandelen ønsker seg flere arbeidstimer i uka.

I 2010 startet Virke et forsøksprosjekt i samarbeid med Handel og Kontor (HK), der de ville bli kvitt den store andelen ufrivillig deltidsansatte i butikkbransjen. En av prosjektbutikkene ble Meny i Vika ved Aker Brygge i Oslo.

Forsøksprosjekt

– Vi satt oss ned og så på alle ansatte, hvem som jobbet deltid og hvem som ville øke stillingsprosenten. Vi gikk i grunnbemanning og satt det mer i system og bevisstgjorde oss selv. Vi hadde jevnlige møter med HK for å se hva vi hadde fått til, forteller Hamansen.

En av dem som har nytt godt av prosjektet, er nåværende avdelingsleder Jonas Kern. Han begynte som deltidsansatt mens han studerte. Men da han fant ut at utdanningsretningen ikke passet ham så godt, spurte han sjefen om å få større stilling.

– En måned senere begynte jeg som meieriansvarlig. Etter et halvt år fikk jeg tilbud om en avdelingslederstilling. Jeg hadde ingen planer om å gå inn i denne bransjen i utgangspunktet, det bare ble sånn. Men jeg trives veldig godt, forteller Kern.

Fungerende butikksjef Jan Blekastad kaller prosjektet en vinn-vinn situasjon. Og det har ikke medført noe særlig merarbeid for ledelsen heller.

– Det har egentlig gått ganske greit. Vi er omtrent 35 ansatte, og det er ganske lite til å være dagligvarebutikk. De som jobber her får heller flere vakter.

Lavt sykefravær

Det er noe dyrere med heltidsansatte enn deltidsansatte, men det får butikkledelsen igjen for på sykefraværsstatistikken.

– Sykefraværet har vært lavt lenge, men det har likevel gått ned. Fraværet er på under tre prosent. Vi har ingen langtidssykmeldte, og vi prøver å unngå belastningsskader, forteller Blekastad.

– Det er ikke mye sykdom her på huset. Mistrives du på jobb, er det lettere å legge seg ned en dag i stedet for å komme på jobb. Det går hånd i hånd, skyter Hamansen inn, men presiserer at man selvfølgelig må bli hjemme om man er syk.

 

Les også: Du kan ha krav på større stilling

 

Arbeidsglede

Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, sier Meny Vika er et eksempel på at når partene på en arbeidsplass setter seg ned og samarbeider, får man resultater.

– Dette handler om å skape attraktive arbeidsplasser og å sikre seg den kunnskapen og kompetansen man trenger. Når du har investert i og lært opp en medarbeider, er det viktig å beholde ham eller henne, sier Madsen.

Hun understreker at deltid fortsatt må være en viktig del av det norske arbeidslivet, men at den skal være frivillig om mulig. Og Madsen påpeker at bedrifter i Virke-området ofte scorer godt på samarbeid.

– Det kan se ut til at virksomheter med flat struktur, der ledere og medarbeidere går skulder ved skulder, oftere finner gode løsninger enn i bedrifter der det er stor avstand, hierarkier og mange ledd mellom medarbeidere og ledere.

Les også: Jobber fullt for halv pensjon