Til tross for at hun har jobbet nærmere 100 prosent i Oslo kommune i en årrekke, får ikke Tori Reiremo større stillingsprosent. Nå krever hun mer jobb, med loven i hånd. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Jobber fullt for halv pensjon

Selv om hun har jobbet nesten 100 prosent i kommunen i årevis, får sykepleier Tori Reiremo bare pensjonspoeng tilsvarende en 50 prosents stilling.

– Det utgjør 385.000 kroner jeg har tjent på to år som jeg ikke har fått pensjonspoeng for. Det er ganske mye penger, sier sykepleier Tori Reiremo til Dagsavisen.

På Prindsen mottakssenter i Oslo sentrum har kommunen samlet en lang rekke av hjelpetiltakene rettet mot rusavhengige i hovedstaden. Siden 2012 har Reiremo jobbet på sprøyterommet her, der hun og en rekke andre sykepleiere hjelper rusavhengige med å få satt dagens doser under trygge og hygieniske omgivelser.

Hun begynte først i en liten helgestilling i 2010, gikk gradene med ekstravakter og vikariater, før hun i 2013 fikk 50 prosents fast ansettelse ved sprøyterommet. Men som menge andre helsearbeidere jobber hun langt mer enn stillingsbrøken skulle tilsi. Nærmest hver eneste dag trengs det ekstra hjelp. Selv har hun regnet ut at hun i realiteten jobber mellom 75 og 100 prosent.

 

Les også: Du kan ha krav på større stilling

 

Mister pensjon

Selv om hun stortrives på jobb har det meldt seg et stort problem.

– Jeg trives egentlig godt med den fleksibiliteten det gir å jobbe 50 prosent og ta resten som ekstravakter, så lenge jeg får det jeg trenger. Men det gjør noe med pensjonen min som er helt sprøtt.

– Jeg tjener ikke pensjonspoeng på noen ting av det jeg tar som ekstravakter. Om jeg skulle fortsette med dette fram til jeg går av med pensjon, vil jeg få pensjon som om jeg har jobbet en 50 prosents stilling, selv om jeg har jobbet nesten 100 prosent, sukker Reiremo.

Fra og med 1. januar 2014 trådte den såkalte mertidsparagrafen i arbeidsmiljøloven i kraft. Den slår fast at dersom du er deltidsansatt, men i realiteten jobber flere timer enn stillingsbrøken din skulle tilsi, kan du etter ett år kreve fast ansettelse tilsvarende timeantallet du jobbet året før. Paragrafen ble vedtatt da det fortsatt var rødgrønt flertall på Stortinget, og er ikke blitt reversert av dagens stortingsflertall.

Med den nye paragrafen i hånda gikk Reiremo til arbeidsgiveren sin og krevde fast 80 prosents stilling. Selv om hun trives med fleksibiliteten en deltidsjobb gir, kunne hun ikke fortsette å miste hundretusener av pensjonskroner. Men i møtet med kommunen møtte hun en stengt dør.

– Jeg fikk som svar at det ikke fantes noen stillinger, sier sykepleieren.

I stedet for å få stillingen både Reiremo og fagforeningen mener hun har krav på, ble hun i stedet tilbudt å havne på en venteliste for en 80 prosents stilling et annet sted i Oslo kommune.

– Det opplever jeg som provoserende. Jeg er ikke interessert i å jobbe et annet sted. Jeg vil jobbe på arbeidsplassen min, som jeg trives med. Dette er ikke måten å løse en lovendring på, sier Reiremo.

Kompetanse og erfaring

Reiremo syntes også det er vanskelig å forstå at ikke kommunen strekker seg for å beholde en sykepleier med unik kompetanse og erfaring etter mange år ved sprøyterommet.

– Vi må ha en minstebemanning på fem for at det skal bli trygt både for oss og brukerne. Man er ny i denne jobben ganske lenge. Det virker for meg litt arrogant at kommunen ikke forsøker å holde på oss som har jobbet der lenge. Vi er en fantastisk gjeng som trives godt med jobben vår. Og vi innehar en helt spesiell kompetanse. Det er jo en jobb for spesielt interesserte, sier hun.

På gjerdet

Nå behandles saken «høyere oppe i systemet». I mellomtiden kan Reiremo bare vente og ta de ekstravaktene hun må. Ifølge henne selv er hun ikke i noen unik situasjon. Dette er noe mange kommunalt ansatte kjenner på kroppen.

– Jeg tror mange sitter på gjerdet, venter, og ser hva som skjer med meg. Og så tror jeg folk er redde for at dersom de stiller krav får de ikke ekstravakter etterpå, sier hun.

Elsker jobben

Hun frykter at dersom hun ikke får verken pensjonspoeng eller større stilling i framtida må hun begynne å jobbe i en av Oslos nabokommuner eller i det private.

– Men jeg ønsker ikke det. Jeg elsker jobben min og er god i jobben min, sukker hun.

Velferdsetaten i Oslo kommune, som Prindsen ligger under, sier til Dagsavisen at det er vanskelig å kommentere en sak rundt en ny og nærmest uprøvd paragraf.

– Dette er upløyd mark, så det må skje noen prinsipielle avklaringer fra kommunens side, sier kommunikasjonssjef Sverre Steen i Velferdsetaten.