Innenriks

Regjeringen ønsker mannskvoter på lærerutdanningene

For å få flere mannlige lærer bør det innføres egne mannskvoter på lærerutdanningene, mener regjeringen.

I dag er omtrent 25 prosent ansatte i grunnskolen menn – og andelen kan bli enda lavere i årene som kommer, skriver Klassekampen.

Blant annet har antall menn som har grunnskolelærerutdanningen som førstevalg, sunket med 57 prosent de siste fem årene.

Regjeringens stortingsmelding om opptak til høyere utdanning inneholder flere tiltak for å få bedre kjønnsbalanse i kjønnsdelte utdanninger som lærerutdanningen.

Et av kvoteringstiltakene er å erstatte dagens kjønnspoeng med en kjønnskvote – som innebærer at utdanninger med stor kjønnsulikhet kan søke om at et visst antall plasser holdes av til det underrepresenterte kjønnet.

– Dette er et nytt verktøy som er mer treffsikkert for likestilling enn kjønnspoeng. Mye tyder på at vi alltid kommer til å ha en viss kjønnsubalanse i enkelte utdanninger og yrker. Men målet må være å sikre en sunn representasjon av begge kjønn i alle utdanninger og profesjoner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Les også: Talentfulle gutter trenger ikke enklere skole – tvert imot

Les også: Toppe om barn og unges bruk av sosiale medier: – Dette er et folkehelseproblem (+)

Les også: Ekspertgruppe vil ha mer skoletilpasset lek i barnehagen – fagfolk steiler (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen